Dalīties

Kontakti

ALPS ainavu projektēšanas darbnīca

PROJEKTĒŠANA
Ilze Rukšāne
E-pasts: ilze@alps.archi
Tālrunis: +371 29 407 747

PĒTĪJUMI UN PLĀNOŠANA
Helēna Gūtmane
E-pasts: helena@alps.archi
Tālrunis: +371 29 642 688

REKVIZĪTI
SIA “apdALPS”
Reģ.nr.: LV40003771232
Adrese: Cēsu 3-10, Rīga, LV 1012
Banka: AS SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Konts: LV73UNLA0050006929605