Dalīties

Kontakti

ALPS ainavu darbnīca

PĒTĪJUMI UN PLĀNOŠANA
Helēna Gūtmane
E-pasts: helena@alps.archi
Tālrunis: +371 29 642 688

REKVIZĪTI
SIA “ALPS ainavu darbnīca”
Reģ.nr.: LV40003771232
Adrese: Sporta iela 2 k-1, Rīga, LV 1013
Banka: AS SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Konts: LV73UNLA0050006929605