Dalīties

Komanda

helena

HELĒNA GŪTMANE

PARTNERIS, AINAVU ARHITEKTE, PLĀNOTĀJA, URBĀNISTE

IZGLĪTĪBA: studēja slāvu filoloģiju un filozofiju Maskavas un Latvijas universitātēs (bakalaura grāds), ieguvusi ainavu arhitektes diplomu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, maģistra grādu „Cilvēku apdzīvotās vietas” (Master of human settlements) Lēvenas universitātē, studē apvienotā doktorantūrā Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē un Lēvenas universitātes Arhitektūras fakultātē.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: sadarbīgā pilsētu plānošana un dizains, publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas instruments.

ZINĀTNISKĀS INTERESES: urbānā psiholoģija, urbānā kognīcija, afektu studijas, urbānās metaforas, politiskā un urbānā socioloģija, emocionālā ģeogrāfija.

LAAA sertifikāts nr. 056-2013

marks

MARK GELDOF

PARTNERIS, ARHITEKTS, PILSĒTPLĀNOTĀJS, URBĀNISTS

EDUCATION: Diploma Architect, Henry Van de Velde Institute, Antwerpen, (1963-1968), CertificateTown Planning, Henry Van de Velde Institute (1967-1969), Certificate Seminar on Human Relationships, Viitakiven International Center, Hauho, Suomi Finland (1969-1970).

PROFESSIONAL INTERESTS: strategic Spatial Planning and Strategic Projects
Research by design. Urban design

ilze-web3

ILZE RUKŠĀNE

PARTNERIS, AINAVU ARHITEKTE, PLĀNOTĀJA, URBĀNISTE

IZGLĪTĪBA: ieguvusi ainavu arhitektes diplomu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, maģistra grādu Telpiskas attīstības plānošanā Latvijas universitātē, studējusi dārzu dizainu Londonā (KLC), Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā un Bulduru dārzkopības vidusskolā.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: ārstniecības un terapijas dārzi, fitoremediācija, ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi, sadarbīgā pilsētu plānošana un dizains, publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas instruments.

LAAA sertifikāts nr. 057-2013

ieva

IEVA DIMANTE

AINAVU ARHITEKTE

IZGLĪTĪBA: profesionālais bakalaurs ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekta kvalifikācija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. Arhitektūras tehniķis, Rīgas Celtniecības koledža.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: intensīva pilsētvide, Individuāli tehniski risinājumi, kārtība un racionalitāte, ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošana, jauni materiāli un tehnoloģijas.

LAAA sertifikāts nr. 063-2017

maaris-buss

MĀRIS BUŠS

VECĀKAIS AINAVU ARHITEKTS

IZGLĪTĪBA: profesionālais bakalaurs ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekta kvalifikācija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: konceptuālie risinājumi, stāsta meklējumi. Individuāla un oriģināla pieeja katram projektam. Tehniskie risinājumi. Arhitektūras mazo formu dizains. 3D modelēšana.

LAAA sertifikāts nr. 064-2017

indra-ozolina

INDRA OZOLIŅA

VECĀKĀ AINAVU ARHITEKTE

IZGLĪTĪBA: profesionālais bakalaurs ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekta kvalifikācija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: detaļas lielmēroga ainavā. Ūdens atkarīgās funkcionālās telpas un to ainava. Vietas identitāte. Ieinteresēta prasme atbildēt par objektu no “A līdz Z” – no pirmās skices līdz nodošanai ekspluatācijā.

LAAA sertifikāts nr. 061-2017

evita-web

EVITA ZAVADSKA

VECĀKĀ AINAVU ARHITEKTE, PROJEKTU VADĪTĀJA

IZGLĪTĪBA: ieguvusi ainavu arhitektes diplomu, arhitektūras maģistra grādu un arhitektūras doktores zinātnisko grādu ainavu arhitektūras apakšnozarē par promocijas darbu “Mūsdienu māksla Latvijas kultūrainavā” Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

ZINĀTNISKĀS INTERESES: laikmetīgā māksla publiskajā ārtelpā, īslaicīga māksla, kultūrainavas teorija.

LAAA sertifikāts nr. 065-2017

alisa

ALISE ZĀLĪTE

AINAVU ARHITEKTE

IZGLĪTĪBA: ieguvusi ainavu arhitektes diplomu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, absolvējusi Telpiskās attīstības plānošanu Latvijas Universitātē; pabeigusi Latvijas Mākslas akadēmijas sagatavošanas kursus.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: pilsētas telpu kvalitātes uzlabošana, pilsētvides atdzīvināšana, starpdisciplinārā sadarbība plānošanas procesā, interešu līdzsvarošana publiskajā ārtelpā.

ruta-tobiesa

RUTA TOBIESA

AINAVU TEHNIĶE

IZGLĪTĪBA: Ieguvusi ainavu tehniķes un parka dārznieces specialitāti Bulduru Dārzkopības vidusskolā.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: augi, augu loma, ietekme un nozīme dabā, sabiedrībā, telpās, dārzos, augi kā darba instruments publiskās un privātās telpas noskaņas veidošanā.

LAAA sertifikāts nr. 31-2008

marite-web

MĀRĪTE SPRUDZĀNE

ARHITEKTE, PROJEKTU VADĪTĀJA

IZGLĪTĪBA: ieguvusi arhitekta kvalifikāciju un maģistra grādu Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē. Mācījusies RV1Ģ.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: arhitektūras un apkārtējās vides attiecības, sadarbība un ietekme. Iekštelpa/ārtelpa – viens otra turpinājums. Vides ietekme uz indivīda personības attīstību.

elmars-web

ELMĀRS DANIŠEVSKIS

CEĻU INŽENIERIS

IZGLĪTĪBA: ieguvis ceļu inženiera un satiksmes plānotāja diplomu Rīgas Tehniskajā universitātē (1985)

metra

MĒTRA AUGŠKĀPA

VECĀKĀ AINAVU ARHITEKTE

IZGLĪTĪBA: ieguvusi ainavu arhitektes diplomu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, semestri studējusi ainavu arhitektūru un dizainu Tartu, Igaunijas dzīvības un zinātņu universitātē. Ieguvusi vidējo profesionālo izglītību Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā, koka izstrādājumu dizaina nodaļā.

senija_aditaja

SENDIJA ADĪTĀJA

AINAVU ARHITEKTE

IZGLĪTĪBA: inženierzinātņu bakalaura grāds ainavu arhitektūrā Latvijas Lauksaimniecības universitātē, 2021. gadā iegūts profesionālās augstākās izglītības maģistra grāds ainavu arhitektūrā.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: ilgtspējīga piepilsētas plānošana, vides ietekme uz indivīdu, pilsētvide un apstādījumi.

Arnita_Verza_web

ARNITA VERZA

AINAVU ARHITEKTE

IZGLĪTĪBA: inženierzinātņu bakalaura grāds ainavu arhitektūrā Latvijas Lauksaimniecības universitātē, turpina studijas  profesionālās augstākās izglītības maģistra programmā ainavu arhitektūrā.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: pilsētvides sociālā ietekme, fitoremediācija, lietusūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana, publiskās ārtelpas, 3D modelēšana

4_a

GITA GĀGANE

AINAVU ARHITEKTE

IZGLĪTĪBA: Uzņēmējdarbība BA “Turība”, pamatizglītība: arhitekts-tehniķis RCT. Mūžizglītības ceļā pārkvalificēšanās par ainavu arhitektu: koku kopšanas pamati Priekuļu tehnikumā, dendroloģijas un daiļdārzu veidošanas kursi Rīgas dārzkopības un biškopības biedrībā, dizains Latvijas Mākslas akadēmijā.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: Ieklausīties augos, dabā, cienīt un respektēt tos. Reljefa plastika, lietus ūdens risinājumi, zaļie jumti. Projektu vadība.

LAAA sertifikāts nr. 022-2007

3_a

SIGNE PĒRKONE

ARHITEKTE, URBĀNISTE

IZGLĪTĪBA: Bachelor of Arts in Architecture, Manchester School of Architecture, UK. Master of Science in Architecture, Urbanism and Building Sciences, TU Delft, Netherlands, graduating from Design as Politics studio.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: pētniecība; publiskā ārtelpa un tās savstarpējā mijiedarbība ar arhitektūru; pilsētvides procesi un sabiedrības iesaiste tajos; telpiskā attīstība šķērsgriezumā ar politiskiem, sociāliem un ekonomiskiem procesiem.

luize-ruksane

LUĪZE RUKŠĀNE

GRAFISKĀ DIZAINERE

IZGLĪTĪBA: studē vizuālo komunikāciju Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskā universitāte, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte (nepabeigta augstākā izglītība), Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesionālās pilnveides izglītības programma “Biškopība”, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: vektoru grafika, vizualizāciju izstrāde, fotogrāfija, arhitektūra.

1_a

AGNESE REĶE

BIROJA VADĪTĀJA

IZGLĪTĪBA: Liepājas Pedagoģiskā akadēmija, iegūts profesionālais bakalaurs kultūras vadībā.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: lietvedība, fotogrāfija, sociālo tīklu mārketings. Ieklausīties, redzēt, just un saprast.

SANTA_BILDE_PROFILA

SANTA KRĒSLIŅA

AINAVU ARHITEKTE - PRAKTIKANTE

IZGLĪTĪBA: profesionālais bakalaurs ainavu arhitektūrā un plānošanā, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Turpina mācības profesionālā maģistra studiju programmā – ainavu arhitektūrā.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: augu plānošana, vides pieejamība, ziedu gleznošana. Izmantojot dažādu krāsu un veidu augus, radīt estētisku un ērti izmantojumu vidi ikvienam.

Liene_2021

LIENE VANAGA

AINAVU ARHITEKTE - PRAKTIKANTE

IZGLĪTĪBA: ieguvusi maģistra grādu komunikācijā Gēteborgas universitātē, Zviedrijā, un humanitāro bakalaura grādu mākslās Latvijas Kultūras akadēmijas programmā Starpkultūru sakari Latvija–Zviedrija. Studē ainavu arhitektūru un plānošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē.
PROFESIONĀLĀS INTERESES: vides un indivīda mijiedarbības veicināšana, risinājumu ilgtspējība, bioloģiskā daudzveidība, vietas identitāte, augu atlase.

AR MUMS KOPĀ SAVULAIK STRĀDĀJUŠI:

 

Leonards Kalniņš, Līga Neimane, Kristīne Virsnīte, Zane Cielava, Inguna Meļķe (Rusiņa), Elēna Kovaļčuka, Jekaterina Baļicka, Sabīne Zāģere, Sandra Sarkanbārde, Eva Plaude, Natālija Savranska, Laura Kleinberga

Praktikanti: Ilze Rozentāle, Ilze Šlosberga, Ilze Riba, Olga Klubova, Ilze Janpavle, Krišs Smildzers, Uģis Volkovs, Ieva Kalniņa, Anne Marii Liis(EE), Zanda Knospiņa, Solvita Cankova, Agnese Kauliņa, Margarita Vološina (Miklaša), Ulysse Thiebot(FR), Julien Ancie(FR), Johan Transler(FR), Tom Thierry(FR), Paul Mandrea(FR), Thomas Roche(FR), Anna Laganovska, Anna Belova, Agnese Ozola, Lelde Bergmane, Quentin Vauquenu (FR), Mathieu Tardy (FR), Laima Daberte, Elīna Logina, Linda Preise

Filozofija

komandas apraksts

Mūs – ALPS ainavu arhitektus vieno kopīgas vērtības – empātija, vēlme padarīt pasauli par labāku vietu, kur dzīvot, spēja nolikt sabiedrības intereses augstāk par personīgajām, komandas darbs.

Kā mēs to tulkojam?
Vieta – vide, mājas
Visi vietas un vides aspekti. Tā ir ne tikai fiziskā vide, bet arī sociālā, ekonomiskā, dabas vide. Konteksts. Identitāte. Ikvienam projektam mēs radām programmu par to, kā visi slāņi, kas raksturīgi katrai vietai, savstarpēji mijiedarbojas, saslēdzas un kā tajos jūtas ikviens no šīs pasaules dzīvajiem organismiem.

Sabiedrība
Saprast, kas ir svarīgi un ko vajag nevis man, bet vietai, videi, lietotājam – sabiedrībai. Ilgtermiņā. Atbildīgi par nākamajām paaudzēm. Radīt labas vietas, kur satikties. Vietas, kur ikdienas kontakts ar dabu, nevis tehnoloģijām, uzlabo pašsajūtu, darbaspējas, veicina stresa samazināšanos, palīdz ķermenim sasniegt līdzsvarotību, pašorganizēties, pašiedvesmoties un sakoncentrēt iekšējos spēkus.

Komanda
Ainavu arhitekta darbs mūsu darbnīcas redzējumā ir transdisciplināras komandas darbs. Mēs aicinām nestrādāt vientulībā. Tāpēc, kur vien iespējams, veidojam plašu komandu – ainavu arhitekti, arhitekti, mākslinieki, sociologi, plānotāji, vēsturnieki un, protams, inženieri. Ikviens projekts top komandā – mēs ticam, ka tas ļauj mums vislabāk izvērtēt dažādus aspektus un radīt labākos risinājumus. Uzsākot projektu, mēs daudz runājam, un komanda un koncepts top procesā. Nenoliegsim, ka kopā ir arī jautrāk. Mēs ticam, ka varam ietekmēt to, ka pasaule kļūst labāka.