Dalīties

Komanda

helena

HELĒNA GŪTMANE

PARTNERIS, AINAVU ARHITEKTE, PLĀNOTĀJA, URBĀNISTE

IZGLĪTĪBA: studēja slāvu filoloģiju un filozofiju Maskavas un Latvijas universitātēs (bakalaura grāds), ieguvusi ainavu arhitektes diplomu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, maģistra grādu „Cilvēku apdzīvotās vietas” (Master of human settlements) Lēvenas universitātē, studē apvienotā doktorantūrā Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē un Lēvenas universitātes Arhitektūras fakultātē.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: sadarbīgā pilsētu plānošana un dizains, publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas instruments.

ZINĀTNISKĀS INTERESES: urbānā psiholoģija, urbānā kognīcija, afektu studijas, urbānās metaforas, politiskā un urbānā socioloģija, emocionālā ģeogrāfija.

LAAB sertifikāts nr. 056-2013

marks

MARK GELDOF

PARTNERIS, ARHITEKTS, PILSĒTPLĀNOTĀJS, URBĀNISTS

EDUCATION: Diploma Architect, Henry Van de Velde Institute, Antwerpen, (1963-1968), CertificateTown Planning, Henry Van de Velde Institute (1967-1969), Certificate Seminar on Human Relationships, Viitakiven International Center, Hauho, Suomi Finland (1969-1970).

PROFESSIONAL INTERESTS: strategic Spatial Planning and Strategic Projects
Research by design. Urban design

ilze-web3

ILZE RUKŠĀNE

PARTNERIS, AINAVU ARHITEKTE, PLĀNOTĀJA, URBĀNISTE

IZGLĪTĪBA: ieguvusi ainavu arhitektes diplomu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, maģistra grādu Telpiskas attīstības plānošanā Latvijas universitātē, studējusi dārzu dizainu Londonā (KLC), Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā un Bulduru dārzkopības vidusskolā.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: ārstniecības un terapijas dārzi, fitoremediācija, ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi, sadarbīgā pilsētu plānošana un dizains, publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas instruments.

LAAB sertifikāts nr. 057-2013

ieva

IEVA DIMANTE

AINAVU ARHITEKTE

IZGLĪTĪBA: profesionālais bakalaurs ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekta kvalifikācija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. Arhitektūras tehniķis, Rīgas Celtniecības koledža.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: intensīva pilsētvide, Individuāli tehniski risinājumi, kārtība un racionalitāte, ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošana, jauni materiāli un tehnoloģijas.

LAAB sertifikāts nr. 063-2017

maaris-buss

MĀRIS BUŠS

AINAVU ARHITEKTS

IZGLĪTĪBA: profesionālais bakalaurs ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekta kvalifikācija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: konceptuālie risinājumi, stāsta meklējumi. Individuāla un oriģināla pieeja katram projektam. Tehniskie risinājumi. Arhitektūras mazo formu dizains. 3D modelēšana.

LAAB sertifikāts nr. 064-2017

indra-ozolina

INDRA OZOLIŅA

AINAVU ARHITEKTE

IZGLĪTĪBA: profesionālais bakalaurs ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekta kvalifikācija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: detaļas lielmēroga ainavā. Ūdens atkarīgās funkcionālās telpas un to ainava. Vietas identitāte. Ieinteresēta prasme atbildēt par objektu no “A līdz Z” – no pirmās skices līdz nodošanai ekspluatācijā.

LAAB sertifikāts nr. 061-2017

evita-web

EVITA ZAVADSKA

AINAVU ARHITEKTE

IZGLĪTĪBA: ieguvusi ainavu arhitektes diplomu, arhitektūras maģistra grādu un arhitektūras doktores zinātnisko grādu ainavu arhitektūras apakšnozarē par promocijas darbu “Mūsdienu māksla Latvijas kultūrainavā” Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

ZINĀTNISKĀS INTERESES: laikmetīgā māksla publiskajā ārtelpā, īslaicīga māksla, kultūrainavas teorija.

LAAB sertifikāts nr. 065-2017

alisa

ALISE ZĀLĪTE

AINAVU ARHITEKTE

IZGLĪTĪBA: ieguvusi ainavu arhitektes diplomu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, absolvējusi Telpiskās attīstības plānošanu Latvijas Universitātē.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: pilsētas telpu kvalitātes uzlabošana, pilsētvides atdzīvināšana, starpdisciplinārā sadarbība plānošanas procesā, interešu līdzsvarošana publiskajā ārtelpā.

ruta-tobiesa

RUTA TOBIESA

AINAVU TEHNIĶE

IZGLĪTĪBA: Ieguvusi ainavu tehniķes un parka dārznieces specialitāti Bulduru Dārzkopības vidusskolā.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: augi, augu loma, ietekme un nozīme dabā, sabiedrībā, telpās, dārzos, augi kā darba instruments publiskās un privātās telpas noskaņas veidošanā.

marite-web

MĀRĪTE SPRUDZĀNE

ARHITEKTE

IZGLĪTĪBA: ieguvusi arhitekta kvalifikāciju un maģistra grādu Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē. Mācījusies RV1Ģ.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: arhitektūras un apkārtējās vides attiecības, sadarbība un ietekme. Iekštelpa/ārtelpa – viens otra turpinājums. Vides ietekme uz indivīda personības attīstību.

elmars-web

ELMĀRS DANIŠEVSKIS

CEĻU INŽENIERIS

IZGLĪTĪBA: ieguvis ceļu inženiera un satiksmes plānotāja diplomu Rīgas Tehniskajā universitātē (1985)

eva

EVA PLAUDE

AINAVU ARHITEKTE

IZGLĪTĪBA: ieguvusi ainavu arhitektes diplomu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, absolvējusi Jēkabpils mākslas skolu.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: industriālo ainavu revitalizācija, ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi, ekoloģija, lauku ainava.

luize-ruksane

LUĪZE RUKŠĀNE

GRAFISKĀ DIZAINERE

IZGLĪTĪBA: studē vizuālo komunikāciju Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskā universitāte, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte (nepabeigta augstākā izglītība), Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesionālās pilnveides izglītības programma “Biškopība”, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola.

PROFESIONĀLĀS INTERESES: vektoru grafika, vizualizāciju izstrāde, fotogrāfija, arhitektūra.

metra

MĒTRA AUGŠKĀPA

AINAVU ARHITEKTE

IZGLĪTĪBA: ieguvusi ainavu arhitektes diplomu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, semestri studējusi ainavu arhitektūru un dizainu Tartu, Igaunijas dzīvības un zinātņu universitātē. Ieguvusi vidējo profesionālo izglītību Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā, koka izstrādājumu dizaina nodaļā.

AR MUMS KOPĀ SAVULAIK STRĀDĀJUŠI:

 

Leonards Kalniņš, Līga Neimane, Kristīne Virsnīte, Zane Cielava, Inguna Meļķe (Rusiņa), Elēna Kovaļčuka, Jekaterina Baļicka, Sabīne Zāģere, Sandra Sarkanbārde

Praktikanti: Ilze Rozentāle, Ilze Šlosberga, Ilze Riba, Olga Klubova, Ilze Janpavle, Krišs Smildzers, Uģis Volkovs, Ieva Kalniņa, Anne Marii Liis(EE), Zanda Knospiņa, Solvita Cankova, Agnese Kauliņa, Margarita Vološina (Miklaša), Ulysse Thiebot(FR), Julien Ancie(FR), Johan Transler(FR), Tom Thierry(FR), Paul Mandrea(FR), Thomas Roche(FR)

Filozofija

filosofija

Dizaina process ir retorisks. Tas ir komunikācijas veids, kura mērķis – izveidot mīlestības attiecības starp visiem komunikācijas dalībniekiem. Mīlestība, izprotama kā sociālā līdzjūtība un draudzīga vienošanās, ir pilsētu kā sociālu organismu, pastāvēšanas pamatā. Visas, bez izņēmuma, sociālās, ekonomiskās vai politiskās attiecības un to rezultāti – fiziskā un mentālā cilvēkvides ainava – dalībnieku savstarpējo pozitīvu vai negatīvu emocionālo kontaktu noteikti. Kā mēs spējam sarunāties un saprasties, tādu vidi ap sevi mēs izveidojam. Zināmo frāzi – „pasaki man, kas ir tavs draugs un es pateikšu, kas esi tu”, pilsētattīstības kontekstā var droši pārveidot par „parādi man, kāda ir tavas pilsētas vide un es noteikšu tās iedzīvotāju spēju sarunāties vienam ar otru”. Sociālpolitiskās vētras un ekonomiskie cunami ne mazākā mērā nekā to dabas prototipi, izposta normālu dzīvi, dažreiz atņemot arī dzīvību. Taču radīt vidi neskatoties ne uz kādiem šķēršļiem ir cilvēka dabā. Mēs to darām saskaņā ar metaforām, kuras tiek iekodētas mūsu apziņā un transportējās no apziņas caur valodu mūsu darbībā. Un ir ārkārtīgi svarīgi vai mēs cīnāmies (piemēram, pret korupciju), aizstāvam savas intereses, aizsargājam dabas teritorijas vai mēs sadarbojamies, draudzīgā sarunā vienojamies par visiem pieņemamu kompromisu, mēģinām dzīvot saskaņā ar dabu.

„Iztēlojieties kultūru, kurā arguments netiek skatīts kara terminoloģijā, kur neviens nevinnē vai nezaudē, kur nav jēgas uzbrukumam vai aizstāvēšanai, pamata atgūšanai vai zaudēšanai. Iztēlojieties kultūru, kur arguments tiek uztverts kā deja, dalībnieki kā aktieri un galamērķis ir paveikt darbu līdzsvarotā un estētiski patīkamā veidā”.

Šie vārdi no G. Lakoffa un M. Džonsona grāmatas „Metaforas ar kurām dzīvojam” ir mūsu darbības filozofiskais pamats.

Ekoloģija

ekologija-bilde

Ekoloģija (grieķu: οἶκος — ‘māja’; λογία — ‘jēdziens’) – zinātne par organismu un vides mijiedarbību, kā arī par attiecībām starp pašiem organismiem. Esam viens no miljoniem elementu, kuram ikdienas kontakts tieši ar dabu, nevis tehnoloģijām, uzlabo pašsajūtu, darbaspējas, veicina stresa samazināšanos, palīdz ķermenim sasniegt līdzsvarotību, pašorganizēties, pašiedvesmoties un sakoncentrēt iekšējos spēkus. Tāpēc ikvienu telpu cenšamies veidot saskaņā ar ekoloģijas principiem un saucam to par ĀRSTNIECĪBAS DĀRZU – vai tā būtu publiska vai privāta telpa. Augu ekoloģiskā saderība, ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi, fitoremediācija ir daži no instrumentiem, kurus cenšamies integrēt veidojot vidi, kura vistiešākajā veidā ietekmē mūsu visu veselību – fizisko, garīgo un emocionālo. Ikdienas darbā sekojot ekoloģijas filozofijai, telpu starp mājām uztvēram kā οἶκος– māju, kurā jūtamies labi, kurā aug daudz koku, zaļo krūmi, zied puķes un cilvēka dvēsele!