Dalīties

Biroju ēku kompleksa izveide Rīgā, kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu”

LABIEKĀRTOJUMS 

Biroju kompleksa labiekārtojuma koncepcija izstrādāta, balstoties uz trim galvenajiem ilgtspējīgas, mūsdienīgas biroju ārtelpas attīstības principiem īpaši noslogotā centra telpā stacijas tuvumā:

1.DAUDZVEIDĪGU IZMANTOŠANU – ārtelpa, kas nodrošina daudzveidīgas aktivitātes un dažādus privātuma līmeņus gan ielas, gan jumta telpā. Teritorijā uz 7. stāva jumta terases ar kafejnīcu paredzētas vietas kā sporta nodarbībām ārtelpā, tā atsevišķas mierīgākas atpūtas iespējām klusākai atpūtai gan vienatnē, gan lielākās grupās – t.sk. iespējas organizēt biroja tikšanās. Pagalms veidots tā, lai tajā ērti būtu pārvietoties, caurstaigājot tranzītā, lai tas organizētu gājēju plūsmas un tai pat laikā aicinātu uzkavēties.

2. EKOLOĢIJU. Intensīvas satiksmes koridorā, kāda ir šī telpa, cilvēku garīgajai un fiziskajai veselībai, kas nodrošina arī ekonomisko produktivitāti, ļoti svarīga ir apstādījumu klātbūtne. Teritorija ietver iespējami bagātīgu apstādījumu īpatsvaru – gan ielas, gan jumta stāva līmenī. Atrastas vietas starp komunikāciju koridoriem, lai ielas telpā iestādītu lielus kokus gruntī. Veidotas daudzpakāpju apstādījumu grupas – paaugstinot bioloģisko daudzveidību – atbilstoši BREEAM vai LEEDS prasībām. Risinājumi un augu izvēle balstās uz biofīliskas pilsētas veidošanas principiem.

3. PIEEJAMĪBU UN UZTVERAMĪBU VISĀM VECUMA, MOBILITĀTES UN IESPĒJU GRUPĀM. Gan ielas, gan jumta telpas funkcionālie risinājumi, pieejamība, segumi un labiekārtojuma elementi veidoti tā, lai tā atbilstu visiem universālā dizaina principiem. Projekta tehniskajā stadijā paredzēts izstrādāt arī navigācijas dizaina risinājumus. Visā publiski pieejamajā teritorijā iespējams izvietot 160 velosipēdus un pagraba telpā vēl papildus 20.

  • /