Dalīties

BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCAS 21. KORPUSS

Būvprojekts  “BKUS ambulatorās veselības aprūpes daļas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas telpu būvniecība” ticis izstrādāts saskaņā ar kopējo BKUS teritorijas attīstības plānu.

Pēc lietojuma nozīmes teritorija ap slimnīcas 21.korpusu sadalīta divās galvenajās savstarpēji saistītās funkcionālās telpās:
1. PRIEKŠLAUKUMS – reprezentatīvs laukums, galvenā ieeja ambulatorās veselības aprūpes daļā. Vizuālā un navigācijas dominante ir jaunā apjoma ieejas mezgls ar lielformāta arhitektonisko skulptūru BRIEDIS.
2. NMP IEEJAS DAĻA – piekļuve no Indriķa ielas, darbinieku un NMP (neatliekamās medicīniskās palīdzības) un observācijas nodaļas apmeklētāju stāvvietas. Vizuālā un navigācijas dominante ir jaunā NMP apjoma ieejas mezgls ar lielformāta arhitektonisko skulptūru DZĒRVE.
Lai uzsvērtu jauno galveno ieeju un atvieglotu orientēšanos teritorijā, Priekšlaukuma telpai piešķirta laukuma veida struktūra. Telpas raksturs norāda uz gājēju prioritāti šajā zonā, tai pat laikā nodrošinot nepieciešamo mobilitāti – piekļūšanai ārkārtas gadījumos, uzņemot pacientus ar īpašām vajadzībām, piegādes transportam un piekļuvei citiem korpusiem.

Laikmetīgās arhitektūras gars nosaka telpas vizuālo raksturu. Tā ir atvērta, plaša ārtelpa ar koku stādījumiem un labiekārtojuma elementiem. Priekšlaukuma apstādījumi veidoti brīvā, ainaviskā kompozīcijā, augu sortimentā dominējot meža biotopam raksturīgiem augiem, kas sasaucas ar ieejas telpas galveno elementu – briedi un viņa dabisko dzīvotni.

Tai pat laikā tiek saglabāta galvenā ielas ass – vēsturiskā ieeja no Vienības gatves puses uz jauno poliklīnikas un ambulatorā centra ieejas mezglu.

Vienvirziena brauktuve NMP transportam nodrošinās pēc iespējas ātrāku, netraucētu piekļuvi slimnīcas jaunajam korpusam. Brauktuvei paredzot sarkani tonēta asfalta segumu, tiek uzsvērta šī prioritāri nozīmīgā piekļūšanas ass.

Otra divvirzienu iebrauktuve/izbrauktuve paredzēta teritorijas darbiniekiem un NMP apmeklētājiem. Te varēs piekļūt jaunizveidotajām autostāvvietām, kas projektētas, integrējot ilgtspējīgus lietus ūdens risinājumus un mazinot automašīnu vizuālo ietekmi. Tās būs arī patīkamas lietošanā vasaras karstākajās dienās, kas īpaši svarīgi ārstniecības iestādēs. Apstādījumu risinājumos izmantota bio ievalkas, kurās paredzētas mitrumu mīlošu augu grupas. Visu labiekārtojuma elementu formu valoda atbilst stilistiski vienotam, vienkāršam un saskanīgam ainaviski arhitektoniskajam tēlam.

  • /