Dalīties

BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCAS TERITORIJAS REĢENERĀCIJAS KONCEPTS UN TĀ DETALIZĀCIJA

 • Adrese : Vienības gatve 45, Zemgales priekšpilsēta, Rīga
 • Norise : 2021. – 2022. gads
 • Pasūtītājs: VSIA “Bērnu Klīniskās universitātes slimnīca”
 • Komanda :
  AINAVU ARHITEKTŪRA: Mētra Augškāpa, Indra Ozoliņa, Sendija Adītāja, Ilze Rukšāne
 • ARHITEKTŪRA: MARK arhitekti
 • MOBILITĀTES RISINĀJUMI: IE.LA inženieri
 • NAVIGĀCIJA:  H2E DIZAINA BIROJS
 • VIZUALIZĀCIJAS: Artūrs Mengots, Vizualizāciju darbnīca

Ārtelpas labiekārtojuma koncepcijas un dizaina risinājumi veidoti pēc salutoģenēzes un dziedinošas telpas principiem, kur centrā ir cilvēks – viņa vajadzību un veselības saistība, saskaņotības izjūta – izjūta, kas cilvēkā veido visa esošā savstarpējo sakarību.

Secīgi  plānojumā izdalītas vairākas telpas: dārzs slimnīcas pacientiem, personālam, kā arī telpa teritorijas apmeklētājiem. Principi nosaka, ka ārtelpai dārzā jābūt: saprotamai (skaidrība struktūrā, materialitāte, funkcijās. Objekti un telpa nav abstrakti un haotiski), jēgpilnai (daudzveidīga, interesanta, estētiska vide, sasaiste ar kultūru, vēsturi, tautu) un viegli uztveramai, tādai, ar ko ir iespējams tikt galā (vidē iespējams veikt vienkāršas ikdienišķas darbības, dot iespēju just kontroli pār apkārtni).

Svarīgi ir veidot slimnīcas ārtelpu saprotamu, jēgpilnu, ērtu un vienkārši izmantojamu. Visā teritorijā kā pastaigu maršruts un telpas struktūras sastāvdaļa veidotas nelielas tematiskas dārza telpas. Tās kalpo kā atpūtas pieturas, radot prombūtnes sajūtu no trauksmainās slimnīcas dzīves.

Telpiskās koncepcijas pamatprincipi balstās uz apbūves un brīvās telpas savstarpējo attiecību un izvietojumu. Koncepcijas priekšlikumā teritorija ir sadalīta trīs daļās: meža parks, intensīvā apbūve un fragmentārā apbūve ar parku. Definēta galvenā ass – lineārs gājēju ceļš, bet visas trīs daļas savstarpēji saista gājēju savienojumi.

Teritorijā noteikti arī trīs labiekārtojuma raksturi: vēstures kods, mūsdienu kods un dabas kods. Katrā no kodiem izdalītas un detāli izstrādātas vairākas funkcionālās telpas gan atpūtai un rotaļām, gan ar saimniecisku nozīmi, gan arī ar reprezentatīvu vai savienojuma funkciju.

Atsevišķi izstrādāts  būvprojekts 21. korpusam.

 

 • /

Ilze Rukšāne par Magdalēnas kvartālu