Dalīties

Metu konkurss: “Cēsu kosmosa izziņas centra jaunbūve Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, Cēsu nov.”

 • Konkursa rezultāts : 1.vieta
 • Norise : 2017. gads
 • Pasūtītājs : Cēsu pilsētas dome
 • KOMANDA :
  Arhitektūra: “Lauder Architects” Rita Laudere, Kārlis Lauders, Valdis Linde, Harijs Vucēns, Anna Līva Traumane, Betija Balode, Viesturs Dille, Alvis Petrovskis
  Ainavu arhitektūra: Ilze Ruksane, Marc Geldof, Mētra Augškāpa, Māris Bušs
  CMB: Maija Krizmane, Laura Gleizde, Arvids Leimanis
  Acitektura: Ainārs Cikanovičs

 

Vai tā būtu dzīve uz zemes vai kosmosā – dzīvība lielā mērā iespējama, pateicoties ūdenim. Ūdenim kosmosā – esot bezsvara stāvoklī – nulle gravitācijā raksturīga lamināra, amorfa plūsma. Līdz ar to ūdens kā visas dzīvības pamats un tā kosmiskā formveide ir labiekārtojuma iedvesmas avots un konceptuālais pamats.
Tāpat, pirmais debess ķermenis, uz kura izkāpis cilvēks– Mēness. Tā virsmu klāj vairāki tūkstoši dažāda izmēra krāteru. Viens no izteiksmīgākajiem un slavenākajiem Mēness krāteriem ir Clavius – kura forma un iekšējo krāteru izkārtojums turpina labiekārtojumā ierakstīt stāstu par kosmosa izziņu.
Līdz ar to teritorijas labiekārtojuma telpas kompozīcija un stilistika veidota tā, lai telpiskā struktūra un tās formas izpausmes būtu kā daļa no izziņas procesa par kosmosu un tajā notiekošajiem procesiem kā arī radītu iespējas veidot notikumus un mainīgas ārtelpas ekspozīcijas saistībā ar kosmosa tematiku, kļūstot par daļu no visa jaunveidotā kosmosa izziņas kompleksa kā interaktīva starptautiska līmeņa izziņas, izklaides un jēgpilnas atpūtas centra.

 • /