Dalīties

Metu konkurss: “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra vīzija un meža parka labiekārtojuma iecere Ķemeros”

  • Konkursa rezultāts : 1.vieta
  • Norise : 2017. gads
  • Pasūtītājs : Jūrmalas pilsētas dome
  • KOMANDA :
   Lauder Architects arhitekti:
   Kārlis Lauders, Rita Laudere, Harijs Vucens, Valdis Linde, Betija Balode, Anna Līva Traumane, Viesturs Dille, Alvis Petrovskis
   ALPS komanda:
   Arhitekts – pilsētplānotājs: Marc Geldof
   Ainavu arhitekti: Ilze Rukšāne, Evita Alle, Māris Bušs, Mētra Augškāpa, Sandra Sarkanbārde, Ieva Dimante, Eva Plaude
   Arhitekte: Mārīte Sprudzāne
   Arhitektūras studente: Agnese Rukšāne

Arhitekts: Simone Riccomi

  Labiekārtojamā teritorijas platība : 46993 m² + Meža parka teritorija 185522 m²

 

 

KONCEPTA PAMATUZSTĀDĪJUMI
– Radīt funkcionāli un vietai semantiski atbilstošu izglītojošu, interaktīvu, informatīvu, kā arī izklaides iespējas piedāvājošu dabas izziņas centru, kas kopā ar apkārtnes teritoriju rada jaunu enkurvietu cilvēku un investīciju piesaistīšanai, ne tikai Ķemeru, bet arī Jūrmalas pilsētas un apkaimes mērogā.
– Racionāli sakārtot teritorijas funkcionālās un mobilitātes plūsmas, veidojot patīkamu, ilgtspējīgu, uz cilvēku orientētu vidi, vienlaikus veidojot mūsdienīgus mobilitātes risinājumus t.sk. nodrošinot nepieciešamo autostāvvietu skaitu.
– Izveidot kvalitatīvas un ar iekštelpām saistītas ārtelpas dabas centra vajadzībām.
– Esošā dabas mantojuma un tā vērtību izcelšana, esošo resursu saglabāšana, mijiedarbība ar cilvēkiem
– Nodrošināt teritorijai maksimālu funkcionalitāti, visām vecuma un mobilitātes grupām drošu, ilgtspējīgu, gadalaikos mainīgu, ekoloģiskām prasībām atbilstošu un estētiski baudāmu vidi.

Dabas tūrisma centra un meža parka teritorija pastiprina Ķemeru Nacionālā parka unikalitāti un vērtības, rada drošu un pieejamu vidi tās apmeklētājiem. Ķemeri un tās apkārtne ir bagāta ar dabas resursiem, t.sk., īpaši aizsargājamiem biotopiem un kultūrvēsturisko mantojumu, kas ir par pamatu izveidojot vienotu ekotūrisma un apmācības infrastruktūru. Līdz ar to veidojama sinhrona dabas un cilvēka – arhitektūras mijiedarbība. Dabas tūrisma centra un meža parka teritorijas attīstības koncepts paredz sabalansētu dabas un arhitektūras sintēzi. Dabas centra teritorijā akcentēta centra būve ar telpām uzņēmējdarbības veicināšanai, konferenču un pasākumu organizēšanai ar atbilstošu teritorijas labiekārtojuma risinājumu. Savukārt meža parka teritorijā primāri akcentētas dabas vērtības, paredzot laipu sistēmu caur mežu un nelielu apjomu / platformu dabas vērošanai, tajā integrējot kiosku un labierīcības.

 • /