Dalīties

Metu konkurss “Daugavas sporta nama priekšlaukuma rekonstrukcija”

 • Pasūtītājs : Rīgas pilsētas Rīgas Austrumu izpilddirekcija
 • Konkursa rezultāts : 3. vieta
 • Norise : 2017. gads
 • Autori :
  Marks Geldofs
  Helēna Gūtmane
  Elena Kovaļčuka
  Alise Zālīte

 

Projekts piedāvā radīt pilsētvidē harmonisku un estētiski baudāmu vietu, kura sevī ietver drošu un pieejamu infrastruktūru dažādām vecuma grupām, izceļ Latvijas basketbola vēsturi un ļauj izmantot priekšlaukuma telpas atpūtai un izglītībai. Atbilstoši tam veidotas apstādījumu struktūras, nodrošinātas telpas brīvai cilvēku kustībai starp tramvaja pieturu un Daugavas sporta nama (turpmāk – DSN) ēku, veidots bērnu rotaļu laukums, telpas atpūtai un piedāvātas vietas mākslas elementu uzstādīšanai. Piedāvāta DSN priekšlaukuma koncepcija veidota vienotā stilistikā ar DSN ēku. Priekšlaukumā projektētas četras galvenās funkcionālas telpas: pārvietošanās, brauktuves, zaļo struktūru un centrālā telpa. Labiekārtojuma objektu izvietojums, apstādījumu struktūras un segumu materiālu izvēle balstās uz telpu lietojuma veidu. Visas telpas ir savstarpēji sasaistītas un kopā veido vienotu un plašu laukumu.

 • /