Dalīties

Metu konkurss: “Daugavpils valstspilsētas centrālā parka infrastruktūras attīstība”

Plānojamā teritorija atrodas Daugavpils pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonā un nākotnē iemiesojams kā kultūras, atpūtas un sporta kvartāls Daugavpils pilsētas centrā.

Rūpīgi izvērtējot un respektējot esošās parka ainaviskās vērtības, reljefa īpatnības, cilvēku vajadzības un mobilitāti, tapa mūsu stāsts par pilsētu – LINGUA FRANCA – meklēt, radīt, runāt. KOPĪGA VALODA – sauklis, ar kuru daugavpilieši savu pilsētu pieteica “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” statusam. Konceptuāli filozofiskajā ietvarā savstarpēji PARKS ieguvis savienotas telpas – Dabas parks, Centrālais parks, Vēsturiskais parks, Vilkmes parks un Nākotnes parks -,  kas izdalītas atšķirīgos ainavu raksturos un emocionālajās telpās.

PARKS ir spējīgs uzrunāt un saprasties ar katru, tam nav vajadzīgi tulki. Tā attīstības koncepcija balstīta procesu virzībā, līdzdalībā, izaugšanā un pārtapšanā. Tāpēc kā ieguvums vērtējama PARKA rekonstrukcija  kārtās, jo procesiem jāizaug līdzīgi kā aug bērni un puķes, lai tie varētu realizēties savā vislabākajā veidolā.

Apstādījumu koncepcijas pamatā ir dabas augu sortimenta iedzīvināšana pilsētas parkā. Mērķtiecīga darbība un izpratne par ekoloģiju dotu iespēju Centrālo parku padarīt par unikālu dabas vērtību un bioloģiskās daudzveidības eksponētāju un sabiedrības izglītotāju.

Bērnu rotaļu laukuma telpa iekļauj sevī dažādas zonas un tematiku, bet tās visas ir savstarpēji saistītas un plūstoši pāriet viena otrā.

  • /