Dalīties

METU KONKURSS: “DZINTARU KONCERTZĀLES ATTĪSTĪBA”

 • Konkursa rezultāts : atzinība
 • Norise : 2019.gads
 • Pasūtītājs : Jūrmalas pilsētas dome
 • KOMANDA :
  Sadarbībā ar SIA “MARK arhitekti” : Aleksejs Birjukovs, Niklāvs Krievs, Ramon Cordova
  Ainavu arhitektūra : Ilze Rukšāne, Marc Geldof, Mētra Augškāpa, Arnita Verza, Alise Zālīte un Patrīcija Berga
  Arhitektūras mazās formas : Ilze Ķēniņa
  Vizualizācijas : Santa Aulmane

Dzintaru koncertzāles pārbūves koncepcija koncertdārzam dod iespēju savienojumiem ar pilsētu, parku un ielu tīklu, jūras krastu un kāpu meža zona, tūrisma un apkalpes sfēras objektiem.

Kā vērtīgs tiek izcelts un saglabāts ziemas zāles un vasaras koncertzāles apjomu veidotais kodols teritorijā. Tiek piedāvāta apmeklētāju plūsmas transformācija apkārt šim telpiskajam kodolam. Tiek pilnībā pārstrukturētas vasaras zālei nepieciešamās atbalstfunkcijas. Tādējādi tiek atgūta gandrīz pilnībā emocionāli aizmirstā, funkcionāli un telpiski atvienotā saikne ar unikālo apkārtnes ekosistēmu – meža koncertdārza teritorijas krasta kāpu meža daļu ar unikālo reljefu un lielajiem kokiem.

Vasaras zāle ir Koncertdārza notikumu epicentrs jeb sirds. Izvirzot to kā izejas punktu un vienmēr atceroties un novērtējot esošās Vasaras zāles struktūras kultūrvēsturisko vērtību, izkristalizējas galvenais telpiskais un formveides konceptuālais uzstādījums – ainavas un arhitektūras saplūšana un mijiedarbe.

Saglabāts un no jauna radīts kāpu motīvs, kas liegi izplūst no un turpina esošo reljefu, ieplūst teritorijā un ieskauj, mijiedarbojas ar Vasaras zāli – tai nepieskaroties un saglabājot esošos vērtīgos kokus tās pakājē. Tādējādi telpiski, funkcionāli un emocionāli savienojot abas vides – pilsētvidi un dabas vidi.

 • /