Dalīties

Metu konkurss: “Biroju ēku kompleksa izveide Rīgā, kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu”

Šobrīd praktiski neizmantojamā un no pilsētvides atrautā teritorija atrodas pašā Rīgas centrā. Mēs saredzam lielu potenciālu pilsētvides uzlabošanai kopumā, sakārtojot kvartāla publisko telpu un radot cilvēkam pieejamu, atvērtu un ilgtspējīgu vidi darbam, komunikācijai un atpūtai. Ieceres priekšlikumā paredzam abas vēsturiskās ēkas saglabāt, izmantot un aktīvi iekļaut jaunajā Satekles biznesa kvartāla ansamblī.

Teritorijā satiekas trīs dažādi pilsētvides raksturi, kas organiski mijiedarbojas savā starpā. Tā ir Rīgas vēsturisko kvartālu perimetrālā apbūves struktūra daļā pret Ernesta Birznieka-Upīša un Elizabetes ielu, Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas plašais priekšlaukums ar nozīmīgu pilsētbūvniecisku akcentu – stacijas pulksteņa torni un dzelzceļa sliežu sistēma ar apbūvi tiešā tās tuvumā pāri Satekles ielai.

Galvenā apjomu koncepcija ir veidota kā satikšanās punkts starp šiem trim dažādajiem pilsētvides raksturiem, kā tilts starp jaunveidojamu un vēsturisku pilsētvidi.

Tā kā arī nākotnē Satekles ielā paredzēta intensīva autotransporta kustība, apbūves priekšlikumā akcentēta zaļās buferzonas nepieciešamība starp apbūvi un ielu.

Zemesgabalu Dzirnavu ielā 106 piedāvājam atvēlēt pilsētas zaļās zonas papildināšanai un saglabāt neapbūvējamu. Tādējādi iespējams pasargāt abus vērtīgos kokus Dzirnavu un Satekles ielas stūrī un radīt pievienoto vērtību pilsētvides zaļās zonas uzlabošanai.

Publiskās telpas attīstības koncepcija ir balstīta uz:

1.      Mūsdienu attīstības principiem korporatīvajām / biroju āra telpām – daudzveidīgas āra telpas biroju ēkām, kas atbilst dinamiskas pilsētas uzņēmējdarbības prasībām, bet vienlaikus izceļ cilvēka mērogu, nākotnes sociālās vērtības un biofiliju, tai pat laikā ievērojot augsto pilsētas intensitāti apkārt.

2.    Mūsdienu mobilitātes un ekoloģijas principiem – esošās un nākotnes efektīvās un līdzsvarotās mobilitātes integrēšana apkārtējo un tuvējo kvartālu telpiskajā struktūrā, samazinot automašīnu plūsmas emocionālo un vizuālo ietekmi, izveidojot zaļu laukumu ielas līmenī, kurā integrēti ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi. Zaļais skvērs tranzīta gājējiem ielas līmenī savieno arī sabiedriskā transporta pieturvietas Satekles  un E.Birznieka-Upīša ielās.

Zaļajā “nogrimušajā laukumā” (no ENG ‘sunken plaza’), kas izveidots 0 stāva līmenī, izvietotas papildus sabiedriskās funkcijas, piemēram, kafejnīca, maizes ceptuve utt. Telpa kalpo arī kā dienesta ieeja birojos un ved uz ātriju. Šī telpa papildus funkcionalitātei rada ļoti īpašu telpisko sajūtu un tajā ir palielināts apstādījumu īpatsvars. ‘Nogrimušajā laukumā’ (sunken plaza) ir iespējams nokļūt trejādi – no ēkas, no ielas telpas gan pa kāpnēm, gan pa pandusu – nodrošinot vides pieejamību saskaņā ar visiem universālā dizaina principiem.

Apstādījumi

Mūsdienīgās pilsētās, domājot par sabiedrības veselību un ar to saistīto paaugstināto ekonomisko efektivitāti, raksturīga dabai pietuvināta vide ar tai raksturīgiem apstādījumiem. Tāpēc arī biroju centra labiekārtojumā realizēti biofiliskas pilsētas principi – kas atgādina intensīvajā darba ikdienā noslogotajiem par dabas nozīmi mūsu ikdienā. Vides kvalitāte, kādā uzaugam, nosaka mūsu domāšanu un attieksmi pret dabu arī turpmākajā dzīvē – tai skaitā profesionālajā.

Iekšpagalms veidots kā bagāta zaļa oāze ar daudzveidīgiem apstādījumiem. Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvu un sabalansētu lietus ūdens savākšanu un akumulāciju un infiltrāciju ielas līmenī tiek veidotas bioievalkas/lietus dārzi ar tiem raksturīgo veģetāciju.

  • /