Dalīties

Metu konkurss Gāliņciema bibliotēka Ventspilī

  • Norise : 2015. gads
  • Autori :
    Sadarbībā ar arhitektu biroju „Jaunromāns un Ābele” arhitekti: Mārtiņš Jaunromāns un Dāvis Gertners
    Ainavu arhitekti: Ilze Rukšāne sadarbībā ar Linda Zaļā (Zala landscape architecture)

 

Gāliņciema nosaukums atvasināts no Kurzemes novada senvārda gāla deminutīva gāliņa, kas nozīmē galva (Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.), kas arī ir koncepcijas vadmotīvs. Galva – PRĀTS – mūžīgi neizdibināmā atbilžu meklējumi, apziņas spēles un īpatnības, laika un telpas uztvere, kas var būt mainīga apziņas apvāršņiem atveroties un paplašinoties. Sākot no agras bērnības, kad iemācāmies trīsdimensiju telpas un vienvirziena laika uztveri, kas patiesībā var būt mānīga un atbilde atrodama cauri laikam tikai izzinot, pētot, meklējot, analizējot. Prāts darbojas līdzīgi muskuļiem, jo vairāk to nodarbina, jo spēcīgāks tas top.
Bibliotēkas – kā sabiedriskā centra, publiskās ārtelpas koncepcija aicina bibliotēkas krātuvēs iegūtās zināšanas pielietot ārtelpā domājot, vērojot, meklējot atbildes uz jautājumiem, kas gadsimtus nodarbinājuši cilvēces prātus, piemēram: „Kāpēc laiks lido vēja spārniem, kad mums ir interesanti un kāpēc tas apstājas briesmu gadījumā?”, „Kā darbojas optika, vējš, gaisma?”, „Vai visums ir bezgalīgs”… Labiekārtojuma risinājumi veidoti tā, lai ar dažādu intensitāšu telpas palīdzību ietekmētu laika ritējuma sajūtu dažādās vietās un izmantojot redzes uztveres īpatnības, skaidrotu optisko ilūziju stimulēto prāta varenību.
Publiskā ārtelpa sadalīta vairākās funkcionālās zonās – istabās, kuru nosaukumi simboliski ataino tematisko literatūras dalījumu bibliotēkās un grāmatnīcās. Veidotas tādas telpas kā: akadēmiskā un profesionālā literatūra; kartes, atlanti, ceļveži, enciklopēdijas; filozofija, reliģija, psiholoģija, māksla; folklora, mitoloģija, vēsture; sadzīves izklaide, vaļasprieki; mācību līdzekļi, vārdnīcas.
Labiekārtojums risināts pēc universālā dizaina principiem, respektējot vietas vēsturi, reljefu un ekoloģiskos aspektus, kā rezultātā projektā izmantoti ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi un domāts par pagaidu izmantošanu blakus esošajā, perspektīvajā sabiedriskās apbūves teritorijā.

  • /