Dalīties

Metu konkurss: “JAKOBA VESTHOLMA ĢIMNĀZIJA (JAKOB WESTHOLMI GÜMNAASIUMI)”

 • Konkursa rezultāts : Atzinība, veicināšanas balva
 • Norise : 2021. gads
 • Pasūtītājs: Tallinas pilsētas pārvalde sadarbībā ar Igaunijas arhitektu asociāciju un Tallinas stratēģijas centru
 • Adrese: Kevade 8, 10137, Tallina, Igaunija
 • KOMANDA : SIA “Lauder Architects” (autori Vilnis Tinuss, Santa Dombrovska, Viesturs Dille, Katrīna Krūmiņa, Betija Balode, Alar Tarto, Rita Laudere, Kārlis Lauders, Rain Veidenberg)
  Ainavu arhitektūra – Ilze Rukšāne, Māris Bušs

11 iesniegto metu konkurencē komandas koncepcija izpelnījās atzinību un veicināšanas balvu. Esošā JAKOB WESTHOLMI ģimnāzijas ēka atrodas netālu no Tallinas vecpilsētas, tāpēc metu konkursa uzdevums – izveidot skolēniem un skolotājiem mūsdienīgu un iedvesmojošu mācību vidi, projektējot jaunu skolas piebūvi un tai pieguļošo teritoriju – bija izaicinājums, kā to sekmīgi iekļaut apkārtējā vidē un pilsētas siluetā.

Publiskās telpas attīstības koncepcija ir balstīta uz:

 • Arhitektonisku risinājumu nodrošināšanu, būvējot dialogu ar apkārtējo vidi un uzturot saikni starp veco un jauno apjomu.
 • Jaunās piebūves fasādes risinājumu veidošanu, izmantojot dabiskus un ilgtspējīgus materiālus.
 • Atbilstoši skolēnu vajadzībām veidota vide ar daudzveidīgām iespējām pavadīt laiku svaigā gaisā. Vidē izveidotas mazākas privātās telpas, kas atļauj tās aktīvu vai pasīvu izmantošanu.

Skolas publiskā ārtelpa nodrošinātu modernu, ilgtspējīgu vidi izglītībai, kā arī piešķirtu daudzpusīgas ārtelpas izmantošanas iespējas skolēniem, kā piemēram, fitness, sports, rotaļas un brīvdabas klases, turklāt skolēniem pieejama arī rekreācijas telpa uz jumta terases. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem nodrošināta viendimensionāla/viena-līmeņa piekļuve ēkai no visām pusēm.

Papildus tika paredzēti risinājumi gājēju drošībai skolu ieskaujošajās ielās. Paredzēta autotransporta kustības ātruma samazināšana, ievērojot Woonerf piemēra principus un uzlabojot savienojumu ar blakus esošo Falgi parku. Konkursa risinājums arī sevī ietver skolas esošās pieguļošās teritorijas uzlabošanu – pret Kevades un A. Adamsoni ielas krustojumu paredzēts skeiteriem draudzīgs skvēriņš, kas vairāk arī izceļ esošā skolas apjoma galveno ieeju. Skolas priekštelpa tiek papildināta ar krāšņiem stādījumiem.

Koncepcija paredz nodrošināt efektīvu lietus ūdens drenāžu, izmantojot lietus dārzus ap ēkām un ielas telpā, novadot lietus ūdeni un infiltrējot to augsnē. Īslaicīgi mitras vietas vairo bioloģisko daudzveidību, kā arī atvieglo noslodzi uz kopējām pilsētas slēgtajām lietus ūdens savākšanas sistēmām. Apkārtnes plānošana un augu izvēle balstīta uz biofīliskas pilsētas principiem – tie atgādinās jaunajai paaudzei par dabu kā neatņemamu mūsu dzīves daļu. Vide, kurā uzaugam, ietekmē mūsu nākotnes redzējumu un attieksmi pret dabu.

 • /