Dalīties

Jaunā Teika

 

Daudzfunkcionāls darījumu, administratīvais un dzīvojamais komplekss

 • Adrese : Ropažu iela 8, 10, 14, Rīga
 • Platība : ∼ 29 600m²
 • Projektēšana : 2015. gads
 • Būvniecība : 2015. – 2019. gads
 • Pasūtītājs : AB Hanner
 • Autori :
  Ainavu arhitekti: Ilze Rukšāne, Ieva Dimante, Sandra Sarkanbārde, Māris Bušs
  Iekškvartāla satiksmes organizācija – Marc Geldof
  Ainavu tehniķe Ruta Tobiesa (Keire)
  Plāna noformējums – Elena Kovaļčuka (Kolomeiceva)
 • Foto :
  Luīze Elizabete Rukšāne
  Krišs Karnītis
  Ieva Andersone
  Gints Ivuškāns
  Mārcis Baltskars
  SIA “Galantus”
 • Arhitekti :
  Alvis Zlaugotnis un Uldis Bērziņš, SIA “Tectum”.
 • Projektētāji – inženieri:
  Ceļu daļa – Elmārs Daniševskis sadarbībā ar Rihardu Ieviņu no SIA “IE.LA inženieri”
 • Objekta realizācijā iesaistītie apakšuzņēmēji:
  Stādījumu ierīkošana 2015. gadā – SIA “Florenda”;
  Stādījumu ierīkošana un kopšana 2015./2016. – SIA “Kenda”;
  Kopšana kopš 2016. – SIA “Galantus”; būvniecība kopš 2016 – SIA “Alejas projekti”
  Arhitektūras mazās formas (velostatīvi, atkritumu urnas) – SIA “Livest”

 

Publiskās ārtelpas koncepcija balstīta uz trim apkaimei raksturīgajām pamatvērtībām, kas sakņojas apkaimes vēsturē, personībās, kuras vērtības pārmanto arī Jaunā Teika. Tās ir:
→ VEF – inovācijas, izglītība (Valters Capa) – atainota labiekārtojuma elementos;
→ Kino – kultūra un stāsti (Teodors Hermanovskis) – atainoti iesegumos;
→ Dārzi – kopā sanākšana, atpūta (Arnolds Lamze) – atainoti apstādījumu daudzveidībā un labiekārtojuma plānojumā.
Atslēgas vārds – trīs, sakrāls un daudznozīmīgs skaitlis latviešu mitoloģijā un pasaules reliģijās, kas simbolizē perfekciju un nobeigtību. Atslēgas elements – vienādmalu trīsstūris – pirmā absolūti perfektā figūra – ideālais trīsstūris. Gan trīs, gan trīsstūris ir ārtelpas koncepcijas kompozicionālais un stilistiskais pamats.
Galvenais labiekārtojuma projekta mērķis ir radīt vidi, kas aicina tās iedzīvotājus un viesus pavadīt pēc iespējas daudz laika ārā – pulcēties, sanākt kopā, iepazīt vienam otru, būt draugiem. Kā arī nodrošināt teritorijai maksimālu funkcionalitāti, visām vecuma un mobilitātes grupām drošu, ilgtspējīgu, gadalaikos nepārtraukti mainīgu, mācīties un izzināt veicinošu, ekoloģiskām prasībām atbilstošu un estētiski baudāmu vidi.
Teritorijas administratīvā un biznesa centra daļa plānota atbilstoši BREEAM standarta prasībām.

 • /