Dalīties

Būvprojekts “Kuldīgas Kultūras centra ēku un pagalma pārbūve un atjaunošana Raiņa ielā 21, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”

  • Projektēšana: 2020. – 2021. gads
  • KOMANDA :
    Ilze Rukšāne, Indra Ozoliņa, Evita Zavadska, Laima Damberte, Sendija Adītāja

Sadarbībā ar MARK arhitekti arhitektiem: Mārtiņš Ošāns, Agate Eniņa, Krista Beļauniece, Alīna Kļava

Vizualizācijas: Santa Matule

KONCEPTA PAMATUZSTĀDĪJUMI
Teritorijas attīstības principi balstīti uz vairākiem Kuldīgas pilsētai raksturīgiem plānojuma un labās prakses principiem.
Kuldīgas pilsētai raksturīgajiem ainavu telpu principiem, individualitāti un neatkārtojamību – Kuldīgā katrs pagalms ir “īpaša neatkārtojama pasaule”, kuru vizuālais izskats un funkciju savienojums veidojas no tā ietverošajām ēkām, to piebūvēm, izbūvēm, lieveņiem, kāpnēm, galerijām, dārza daļas – kuldīdznieku dekoratīvās un funkcionālās “āra viesistabas”, namu iekšpagalmos.
Ūdens atkarīgās funkcionālās telpas un to ainavu plānošanas principiem, balstoties uz izstrādāto Alekšupītes izveides koncepciju – pagarināts jau esošais gājēju maršruts, iekļaujot KKC un tam pieguļošās teritorijas pilsētas tūrisma maršrutā – veidojot lielo, vidējo vai mazo pastaigu loku. Projekta risinājumi paredz atvērt pagalmu un padarīt to pieejamāku, veidojot tiltiņu pār Alekšupīti.
Projektā integrēti sadarbīgas plānošanas labas prakses principi – kopīgi ar dzīvojamās ēkas īpašniekiem veidojot un dalot pagalma telpu, respektējot publiskās un privātās intereses.
Teritorijā tiek atklāta Kuldīgas saistība ar Latvijas kinematogrāfiju, piedāvāta jauna vietzīme Kuldīgas pilsētā –pagalma centrālajā telpā, iesegumā izveidota apkaimes tematiskā kino karte.

  • /