Dalīties

ČIEKURKALNA APKAIMES „LABĀ VIETA”

 

“Labas vietas TALKA’14”

 • Adrese : Prūšu iela 40-12, Rīga, LV-1057
 • Objekta platība : ~ 2 500m2
 • Projektēšana : 2014. gads
 • Būvniecība – īstenošana, koprades talka : 2014. gads
 • Pasūtītājs : Biedrība „Ideju Māja”
 • Autori :
  Projekta vadītāja, ainavu arhitekte: Helēna Gūtmane
  Ainavu arhitekte: Sabīne Zāģere
  Ainavu arhitektūras studenti: Sandra Sarkanbārde, Krišs Smildzers
 • Sadarbības partneri :
  “Laikmetīgās arhitektūras informācijas centrs“ (LAIC, Gunita Kuļikovska), Biedrība “Ideju māja” (Mārcis Rubenis), Nodibinājums Rīga 2014.s

 

Pilsētvides veidošana arvien vairāk pieņem sociāla projekta formu, kur arhitektu, ainavu arhitektu un urbānistu loma cieši saistīta ar komunikāciju un sociālajām aktivitātēm. Kamēr Rīgas pilsēta vēl ir tikai ceļā uz vienotu publiskās ārtelpas attīstības koncepciju, katrs līdzdarbīgās plānošanas projekts mūsu pilsētu virza soli tuvāk kvalitatīvas dzīvesvides prasību īstenošanai.
Izmantojot Radi Rīgu! (2011-2012) programmas ietvaros veiktos pētījumus, iniciatīvas un radošo darbnīcu materiālus, 2014.gadā turpināts darbs pie apkaimju lokālo identitāti veicinošas pasākumu programmas. 2013. gadā tika realizēts pilotprojekts ‹‹Labas vietas TALKA Alekša skvērā›› Sarkandaugavā, skvēru atklājot 2014.gada maijā. Pasākumu cikla ‹‹Labas vietas TALKA›› iecere bija sociāli un funkcionāli atdzīvināt kādu publisko ārtelpu Ziepniekkalna un Čiekurkalna apkaimēs, realizējot apkaimju iedzīvotāju idejas un vēlētās pārmaiņas pilsētvidē.
Čiekurkalna apkaimei raksturīgas mazpilsētas sajūtas – mazstāvu koka apbūve, apstādījumiem bagātas ielas, pagalmi un dārzi. Šeit dzīvo rīdzinieki, ģimenes jau vairākās paaudzēs, un šeit ir vairākas nozīmīgas pilsētas vietzīmes (landmarks), tādas kā vēsturiskais ūdenstornis, J.Poruka skola, Krusta baznīca (visi Valsts nozīmes kultūras pieminekļi), u.c. Radi Rīgu! programmas ietvaros rastā potenciāli attīstāmā publiskā telpa ‹‹Apsolītā zeme›› ir zaļa teritorija 5.šķērslīnijā, apkaimes centrā blakus bibliotēkai, kas tika izraudzīta arī par ‹‹Labas vietas TALKA’14›› pasākuma novietni Čiekurkalnā, ievirzot idejas par Čiekurkalna pirmā parka attīstību, paužot iedzīvotāju ieinteresētību un gatavību piedalīties apkaimes publiskās ārtelpas attīstības īstenošanā.
Projekta iniciatori – biedrība „Ideju Māja” un Laikmetīgās arhitektūras informācijas centrs, sadarbībā ar publisko ārtelpu koprades dizaina autoriem – ainavu projektēšanas darbnīcu „ALPS” Rīga 2014 Eiropas kultūras galvaspilsēta ietvaros.

 • /