Dalīties

Labirints

 • Adrese :
  LU Botāniskais dārzs, Kandavas iela, Rīga
 • Platība : ∼ 200m²
 • Projektēšanas laiks : 2011. gads
 • Ierīkošanas laiks : 2011. gads
 • Pasūtītājs : LU Botāniskais dārzs – Ziedu balle 2011
 • Autori :
  Ainavu arhitekti: Ilze Rukšāne, Olga Klubova
  Ainavu arhitektūras studenti: Līga Neimane, Ilze Janpalve
 • Foto : LU Botāniskais dārzs
 • Ģenerāluzņēmējs :
  SIA “AB Daiļdārznieks”
 • Apakšuzņēmējs :
  Paklājzālienu uzdāvināja Ansis Birznieks SIA “Galantus”

 

Labirints ir viens no vissenākajiem cilvēces pirmsimboliem, arhetipiem, kura pirmsākumi meklējami senās Grieķijas mitoloģijā – Leģendā par Mīnotauru.
Klasiskais labirints ir viena ceļa labirints, kas ir meditācijas un pārdomu svētceļojums uz centru, uz sastapšanos ar Dievu. Labirints simbolizē dzīves ceļu cauri laikam un pieredzei, tā pagriezieni atspoguļo virzienu maiņu, pārejas periodus, nedrošību, atklājumus un sasniegumus dzīves ceļā. Ejot šo ceļu cilvēks garīgi harmonizējas un iegūst jaunu pieredzi. Tas īpaši iedarbojas uz cilvēku zemapziņu, darbinot abas smadzeņu puslodes.
INTERAKTĪVAJAM LABIRINTAM ir raksturīga nepārtraukta mainība, kas atspoguļo mūsu un dabas nepārtraukto attīstību. Mūsu dzīves cikls – no ikdienas līdz mūžībai. Dabas cikls – gadalaiku maiņa. Šo mainīgo telpas sajūtu veidoja izstādes apmeklētāji – krāsainos diedziņus, virzoties cauri labirintam caurvijot – kā tobrīd jūt sirds un dvēsele. Izvijot izvēlētās krāsas diedziņu līdzi ceļa garumā, apmeklētāji piedalījās labirinta telpas veidošanā un atstāja sava dzīves ceļa atmiņas. Sakrājoties lielākam diedziņu skaitam, labirints būtiski nepārtraukti mainījās, ieguva krāsainas, sajūtā netveramas un caurspīdīgas sienas līdz krāsaino diegu vijums veidoja mūsu tautas rakstu simbolisku refleksiju musdienās.

 • /