Dalīties

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES SKVĒRA LABIEKĀRTOJUMA METU IDEJU KONKURSS

 • Konkursa rezultāts: 3. vieta
 • Norise: 2021. gads
 • Pasūtītājs: Liepājas pilsētas PI “Liepājas pilsētas būvvalde”
 • KOMANDA : Helēna Gūtmane, Mark Geldof, Arnita Verza, Mārīte Sprudzāne, Ruta Tobiesa, Agnese Reķe, Liene Vanaga, sadarbībā ar Ingusu Vircavu (konsultācijas) un Santu Matuli (vizualizācijas)

 

Priekšlikumā paredzēts universitātes skvēru integrēt Liepājas centra ārtelpā, piešķirot tam laukuma raksturu, kā arī sniegti priekšlikumi mobilitātes uzlabošanai.

Starp universitātes kāpnēm un tramvaja pieturas platformu tiek veidots iesegts laukums ar ūdens tilpni ovālā formā – Ūdensrožu laukums. Tā ir atpūtas un satikšanās vieta. Atšķirībā no Rožu laukuma telpiskās intimitātes un noslēgtības Ūdensrožu laukums ir plašs, atvērts, caurskatāms un caurstaigājams. Ja Rožu laukuma rota ir tā bagātīgie rožu stādījumi, Ūdensrožu laukums lepojas ar ūdens tilpni – seklu bradājamo baseinu ar metālā izpildītām ūdensrožu skulptūrām. Mākslas un ūdens savienojums ir Liepājas raksturīgākā un emocionālākā savienība un visā Latvijā atpazīstamā īpašība. Ūdens tilpne veidota, atdarinot riekstkoka formu, kas atrodas uz kāpņu ass.

Ir piedāvātas divas jaunas ēkas – daudzveidīgi izmantojams Paviljons un tramvaja pieturas nojume risināti industriālā estētikā, iedvesmojoties no Liepājas industriālā mantojuma un 20. gs sākumā Eiropā un Latvijā sastopamo dzelzceļu staciju un pārsegto peronu arhitektūras. Tramvaja pieturas nojume plānota pasažieru komfortam, radot segtu telpu – mazas, lokālas stiklotas kabatiņas pasargā arī no visur esošā vēja. Pieturvietas nojume var kalpot arī kā vietzīme, ļaujot pasažierim viegli identificēt Liepājas centru. Līdzīga industriāla estētika potenciāli izmantojama arī citās pieturvietās, radot unikālu, tikai Liepājai raksturīgu pieturvietu tīklu.

No Ūdensrožu laukuma romantisks 2,5 m plats celiņš Versaļas segumā ved uz Paviljona skvēru. Paviljona priekšā apstādījumu joslas aizstāj šobrīd esošo asfalta segumu, bet ziemeļu pusē, starp ēku un stāvvietu, saglabāta daudzveidīga telpa dažādām vajadzībām, aktivitātēm un rekreācijas nolūkiem. Paviljona dienvidu pusē Lielās ielas paplašinātā ietve ir piemērota vieta autobusu vai taksometru uzgaidīšanai. Ēkas abās pusēs izvietoti velosipēdu statīvi.

Priekšlikums paredz konsekventi izmantot mierinātās satiksmes principus, piemērojot ātruma samazināšanas dizaina koncepciju.

Liepājas Universitātes skvēra dizaina rīki:

 • pamata dizaina tīrība un vienkāršība;
 • universitātes ēkas klasiskās fasādes un monumentālo kāpņu ritms tiek turpināts, izveidojot laukumu kāpņu ārējo asu platumā;
 • sabalansēta un proporcionāla zaļo un iesegto virsmu attiecība;
 • ērta celiņu un laukumu sistēma, kas nodrošina gan gājēju plūsmu novadīšanu, gan atpūtas un pulcēšanās iespējas, radot lielu laukuma asi universitātes ēkas priekšā un mazākas asis (Versaļas celiņi), kas savieno laukumu ar Paviljonu;
 • ūdens virsmas pārvietošana lielā klājuma ass daļā, radot spoguļa efektu (atspoguļojot universitātes fasādes daļu). Pasākumu laikā tilpni var atbrīvot no ūdens un izmantot krēslu vai skatuves izvietošanai;
 • lielu zaļo zonu un vērtīgo koku saglabāšana;
 • atvērta rakstura piešķiršana zaļajai virsmai, atbrīvojot to no apstādījumu krūmiem;
 • lielu ietvju izveide visās laukuma malās un tramvaja platformu integrācija vienā no ietvēm;
 • papildinošs kontrasts starp formāli izvietotām ārtelpas mēbelēm lielajā asī un brīvākā stilā izkārtotām solu platformām;
 • iespēja izvietot laikmetīgas mākslas objektus un rīkot pasākumus gan zālienā, gan laukumā.
 • /