Dalīties

METU KONKURSS: “BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCAS 21. KORPUSA PĀRBŪVE”

  • Konkursa rezultāts: 1.vieta
  • Norise: 2020. gads
  • Pasūtītājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
  • KOMANDA :
  • Ainavu arhitektūra: Ilze Rukšāne, Indra Ozoliņa, Arnita Verza, Laima Daberte
  • Sadarbībā ar MARK Arhitekti – Agate Eniņa, Mārtiņš Ošāns, Niklāvs Krievs, Santa Matule, Elza Rone-Sila,
    IE.LA inženieri – Viesturs Laurs.

ARHITEKTŪRAS KONCEPCIJA

Arhitektūras koncepcija veidota, ievērtējot Torņkalna un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas kvartāla ainaviskās un arhitektoniskās kvalitātes. Pārbūves rezultātā tiek radīta jauna 265 metrus gara fasādes fronte, kurai piešķirts paviljona arhitektūras raksturs. Paredzēts, ka jaunā arhitektoniskās izteiksmes valoda nodrošinās vienotu ēkas tēlu, uzsverot abas galvenās ieejas. Pie NMP zonas ieejas izvietota lielizmēra skulptūra “Dakteris stārķis”, savukārt pie apvienotās reģistratūras, poliklīnikas un diagnostikas korpusa ieejas – “Dakteris briedis”. Lielizmēra skulptūras slimnīcas teritorijā atvieglos apmeklētajiem orientēties, kā arī palīdzēs mazajiem pacientiem samazināt psihoemocionālo distanci ārstniecības procesa laikā.

Poliklīnikas daļa paredzēta trīs stāvos, savukārt NMPON un reģistratūras apjomi projektēti vienu stāvu augsti, kas veidos apkārtējai videi harmonisku mērogu. Ēka saplūst ar apkārtējo priežu un kāpu mežaparku, reizē veidojot pilnīgi jauna veida telpu, kas šķietami elpo vienā ritmā ar apkārtni. Paredzēts, ka arhitektūra kalpos kā stimulators augstvērtīga pakalpojuma sniegšanai visiem apmeklētājiem un būs patīkama un mierīga darba vide personālam.

Plānotajā teritorijas attīstībā ilgtermiņā tiek pārkārtota autotransporta kustības organizācija. Ap slimnīcas ēkām būtiski tiek ierobežota autotransporta kustība, atļaujot kustību tikai ārkārtas transportam, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, piegādei un teritorijas apkopšanai.  Ilgtermiņa risinājums paredz pilnveidot gājēju kustību parka un meža parka daļās, tādējādi iespējams  veidot trīs dažādu garumu pastaigu maršrutus – īso, vidējo un garo.

Visas autostāvvietas veidotas, integrējot ilgtspējīgus lietus ūdens risinājumus – tādējādi padarot tās „zaļas”, mazinot automašīnu vizuālo ietekmi. Tās būs arī patīkamas lietošanā vasaras karstākajās dienās, kas ir saskaņā arī ar pilsētas Ilgtermiņa attīstības stratēģijā noteiktajiem principiem par klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu un veselīgu dzīves vidi, kas īpaši svarīgi ārstniecības iestādēs.

FUNKCIONĀLĀS TELPAS – ZONĒJUMS

PRIEKŠDĀRZS – reprezentatīvs laukums, galvenā ieeja poliklīnikā (ar mūsdienīgu raksturu). Priekšdārzam saglabājams vēsturiskais veidols un no jauna veidojams partera tipa reprezentatīvas telpas raksturs, neaizsedzot skatu uz administrācijas ēkas galveno fasādi.

MEŽA PARKS UN PASAKU DĀRZS – mierīgai atpūtai un pastaigām, zaļās klases āra nodarbībām ar izsauļotām laucēm, aktīvai atpūtai atsevišķās laucēs. Parkā izkārtotas arī pāris dažāda izmēra lapenes – atpūtai vienatnē, ar ģimeni vai grupiņās. Būtiski, ka parks tiek izgaismots visu diennakti visa gada garumā.  Parka apstādījumos dominē priežu biotopam raksturīgie augi, kā arī izcelta sezonalitāte – lai tas būtu interesants, pievilcīgs un izglītojošs un darbotos kā daļa no ārstniecības procesa visa gada garumā. Veidotas puķu pļavas ar atsevišķiem daudzgadīgo augu – ziemciešu un krūmu akcentiem,  atbilstoši ekoloģiskajai situācijai.

PARKS – mierīgai atpūtai un pastaigām

Parka telpā arī septiņu maņu  (redze, dzirde, smarža, oža, taktila, līdzsvars, atmiņas) dārzs, kurā integrēti elementi, kas veicina mazo pacientu fizisko un garīgo rehabilitāciju. Parka daļā pie reprezentatīvā priekšlaukuma iespējams veidot nelielu rotaļu zonu ar izglītojošiem un rehabilitāciju veicinošiem rotaļu elementiem dažādām vecuma grupām.

Iekšpagalmi – iekšdārzi

Iekšdārzi veidoti galvenokārt kā atpūtas telpas viegli pieejamas no katra korpusa un ar daudzveidīgiem sezonāli mainīgiem apstādījumiem un atpūtas “kabatām”. Šīs telpas galvenokārt paredzētas – ārstiem, māsām un citiem slimnīcas darbiniekiem.

 

 

  • /