Dalīties

PĒTĪJUMS “ILGTSPĒJĪGO LIETUS ŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANAS RISINĀJUMU IZMANTOŠANAS METODISKIE NORĀDĪJUMI UN PROJEKTĒŠANAS VADLĪNIJAS

  • GADS : 2020-2021
  • Pasūtītājs : Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
  • PROEJKTA ĪSTENOTĀJS : Biedrība CLEANTECH LATVIA
  • PROJEKTA VADĪTĀJI: Evija Pudāne un Elizabete Betija Ozola
  • PĒTĪJUMA AUTORI : Jurijs Kondratenko, Daina Ieviņa, Marta Zemīte, Floris Boogaard, Ilze Rukšāne, Arnita Verza, Klinta Alpa-Šulmane

Projekta mērķis ir izstrādāt metodiskos norādījumus par Latvijas specifikai atbilstošiem lietus notekūdeņu attīrīšanas risinājumiem, kas būtu pielietojami dažādās apbūves situācijās un kalpotu kā vērtīgs profesionāls materiāls  visiem būvniecības nozares speciālistiem ikdienas darbā.

Projekta rezultāti nodrošina tehnisko atbalstu kā pašvaldībām, tā nacionālajā līmenī, plānojot konkrētus plūdu riska mazināšanas pasākumus. Ilgtermiņā tiks sekmēta ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu pielietošana, uzlabojot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinot ūdens objektu piesārņojumu.

Bezmaksas lejupielādei speciālistiem ir pieejami šādi materiāli:

  • “Zinātniskās literatūras un starptautiskās pieredzes apkopojums par Latvijas specifikai atbilstošu ilgtspējīgo lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu izmantošanu lietus notekūdeņu attīrīšanai dažādās apbūves situācijās dažādiem segumiem”

(Latvijas klimatam raksturīgi risinājumi un apstākļi – ziemas aizsalšana, pavasara kušana, augsts gruntsūdens līmenis, utt.);

  • “Metodiskie norādījumi lietus ūdeņu attīrīšanai tipiskās situācijās”

(stāvlaukumi, transporta infrastruktūra, dzīvojamā apbūve, utt.);

  • “Projektēšanas vadlīnijas konkrētiem ilgtspējīgiem lietus ūdens risinājumiem”

(lietus dārzi, bioievalkas, dīķi, ūdens caurlaidīgais segums, utt.).

Vizuālajā materiālā  izmantoti arī SIA “ALPS ainavu darbnīca” projektu piemēri.

Materiāli iegūstami CLEANTECH LATVIA mājas lapā: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/03/09/8290/

Publikācijas

 

Projektu finansējis Latvijas vides  aizsardzības fonds.

  • /