Dalīties

Metu konkurss Rīgas autoostas attīstības koncepcija

  • Konkursa rezultāts : veicināšanas prēmiija
  • Adrese : Prāgas iela 1, Rīga
  • Labiekārtojamā teritorijas platība : Teritorijas platība 13 193 m² (25 100 m² otrā kārta)
  • Norise : 2014. gads
  • KOMANDA :
    OUTOFBOX arhitekti: Pēteris Bajārs, Līga Vanaga, Ieva Lūse, Sabīne Vecvagare, Jekaterina Smirnova, Toms Loris, Ausma Ķibilde, Roberts Sekste

Ainavu arhitekti: Ilze Rukšāne, Helēna Gūtmane, Krišs Smildzers

Arhitekts – pilsētplānotājs: Marc Geldof

 

Mūsu risinājumā pamats ir vēsturisko vērtību apzināšana un drošs skats tālākā nākotnē, apkopojot Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojumā formulēto ilgtermiņa politiku, plenēros, konkursu un kolēģu darbos radušās apkārtnes idejas un to visu papildināt ar savu redzējumu par autoostas teritoriju un tās nākotni.
Multimodāls satiksmes centrs
Akceptējot izaicinājumu «starptautiskā līmenī popularizēt Rīgu kā Eiropas nozīmes transporta mezglu, radot tā attīstībai labvēlīgākus apstākļus», nav šaubu, ka konkursa teritorija nebeidzas ar gruntsgabala, kvartāla vai apkaimes robežām, bet tā apskatāma kontekstā ar pilsētas, ostas un lidostas attīstību. Radot priekšrocības autobusu, jūras un vilcienu satiksmei kā vienai no videi draudzīgākajām pārvietošanās opcijām un veidojot savienojumu ar lidostu, var radīt patiesi modernu 21. gs. autoostu, kas atbilst Nacionālā attīstības plānā minētajam terminam — multimodāls, t.i. dažādu transporta veidu sasaiste vienotā transporta sistēmā.
Pilsētbūvnieciskā situācija
Aplams ir apgalvojums, ka autoostas attīstības iespējas sava gruntsgabala robežās esošajā konfigurācijā ir izsmeltas. Efektīva plānošana, uzturēšanas laika ierobežojumi, izmainīta kanālmalas platformu konfigurācija ļauj palielināt caurlaidību, vienlaicīgi atgūstot avārijas stāvoklī esošo krastmalas zonu, izvietojot autoostas pasažieriem nepieciešamo pakalpojumu — pasta, bankas, veikalu un kafejnīcu zonu.
Dzelzceļa uzbēruma pārveide par estakādi nākotnē ļauj realizēt vietas pilsētbūvniecisko potenciālu, radot jaunu light rail staciju, kas nodrošina lokveida savienojumu ap Rīgas centru, starp dzīvojamiem rajoniem ar lielāko iedzīvotāju blīvumu, kā arī ar Rīgas starptautisko lidostu.
Minētie risinājumi nav iespējami bez pilsētas līdzdalības — kardināli rekonstruētā 13. janvāra iela ļauj atteikties no nemājīgiem tuneļiem, likvidējot esošās barjeras un radot komfortablu apstādījumu zonu, kas papildina esošo bulvāru loka zaļo struktūru. Vienvirziena ielu izveide ļauj vadītājiem veikt šobrīd liegtos kreisos pagriezienus, piekļūstot Vecrīgai, kā arī autoostas kiss-and-goodbye zonai.

  • /