Dalīties

Rūjienas kultūras nams

Teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija

 • Adrese : Upes iela 9, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
 • Platība : ∼ 2 147 m²
 • Projektēšana : 2014./2015.
 • Būvniecība : 2015.
 • Realizācijas aptuvenās izmaksas : 122 000 eiro (bez PVN)
 • Pasūtītājs : Rūjienas novada pašvaldība
 • Apbalvojumi :
  Latvijas Ainavu arhitektūras balva 2019 – balvas laureāts
  nominācijā “Ārtelpa” kategorijā “Ar ēkām saistīta publiskā ārtelpa”
 • Latvijas būvniecības gada balva 2015
  2. vieta nominācijā “Publiskā ārtelpa”
 • Autori :
  Ainavu arhitekti: Ilze Rukšāne, Sandra Sarkanbārde, Ieva Dimante
  Būvprojekta vadītāja, arhitekte Mārīte Spurdzāne
 • Foto : Krišs Karnītis un Aigars Lapiņš
 • Projektētāji – inženieri:
  Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāja – ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi – aprēķini: sausā upe, lietus dārzi – bioievalkas – Daina Ieviņa
  Ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi, sausās upes būvkonstrukcijas – Mārtiņš Nikāzis
 • Ģenerāluzņēmējs:
  SIA “SiMC”
 • Apakšuzņēmēji:
  Arhitektūras mazās formas: gabionu soli, velostatīvi, atkritumu urnas – SIA “Livest”
  Stādījumu ierīkošana, zāliena izbūve – z/s “Abullāči 2”

 

 

Objekta atslēgas vārdi: publiskās ārtelpas atjaunotne, integrējot ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumus.

Skvēra telpas veidošanas kompozicionālie principi: Rūjienas tautas tērpa brunču rakstu linearitāte, tonalitāte. Līnijas iezīmē atpūtas vietas, kustību un skatu virzienus, tonalitāte nosaka augu izvēli. Pilsētas identitāti un mugurkaulu veidojošās Rūjas upes meandri un pavasara pali – iedvesmas avots ilgtspējīgu lietus ūdens risinājumu (sausās upes, lietus dārzu) izvēlē un to kompozicionālajos risinājumos. Labiekārtojama risinājums paredz atvērt otru ieeju Kultūras namā caur galveno aktu zāli, tādējādi veidojot būtisku sasaisti iekštelpai ar ārtelpu. Pēc rekonstrukcijas iedzīvotāji skvēru sākuši mīļi saukt par “Līgo” skvēru, jo viens no projekta uzdevumiem bija ar apstādījumu sistēmas palīdzību harmoniski integrēt un izcelt 2012. gadā skvēra teritorijā uzstādīto tēlnieka Andra Vārpas veidoto mākslas darbu – skulptūru “Līgo”.

 • /