Dalīties

Rūjienas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde ‘Vārpiņa’

 

Labiekārtojuma rekonstrukcija

 • Adrese : Dārza iela 8, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
 • Platība : ∼ 10 000m²
 • Koncepts : 2014. gads
 • Būvprojekts : 2015. gads
 • Būvniecības 1. – 2.  kārta : 2016. gads
 • Būvniecības 6.  kārta : 2017. – 2018. gads
 • Pasūtītājs : Rūjienas novada pašvaldība
 • Autori :
  Ainavu arhitekti: Ilze Rukšāne, Sandra Sarkanbārde
  Vizualizācijas un plāna grafiskais noformējums – Elena Kolomeiceva
  Nojumes dizains sadarbībā ar “Outofbox” arhitektiem: Pēteris Bajārs, Sabīne Vecvagare
  Foto: Aigars Lapiņš
 • Projektētāji – inženieri:
  Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāja – ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi – aprēķini; lietus dārzi – bioievalkas, infiltrācijas lauki u.c. – Daina Ieviņa
  Ceļu daļa – Elmārs Daniševskis

 

Labiekārtojuma priekšlikumā kā prioritāte izvirzīta – inovatīva, daudzfunkcionāla rotaļu telpa ar iespējām ikdienas nodarbības veikt brīvā dabā. Par telpas dalījuma simbolisko pamatu izvēlēti biotopi, iedvesmojoties no bērnu grupiņu nosaukumos ietverto dzīvnieku (Zaķīši, Pūcītes, Cālīši, Ezīši) un kukaiņu (Taurenīši, Sienāzīši, Mārītes, Spārītes, Bitītes, Kamenītes) pamatvidēm – MEŽS, DĀRZS, TĪRUMS, UPMALA, PĻAVA. Biotopu tematika pilda izglītojošu funkciju, rada individuālas spēļu zonas, kuru atšķirības parādās materiālu, krāsu un apstādījumu izvēlē. Funkcionālās telpas veidotas ievērojot, speciālās pirmsskolas izglītības iestādes funkcijas, vienlīdzīgi sadalot teritoriju piecās tematiskās rotaļu zonās un vienā bērnu grupiņām nepiesaistītā Sporta un sajūtu dārzā.

Rotaļu zonās izvietoti rotaļu elementi, gan attiecīgajiem vecumiem, gan lielākiem bērniem, tādejādi padarot teritoriju maksimāli izmantojamu dažādām ikdienas aktivitātēm un pielāgojamu izmaiņām. Visa kustība teritorijā veidota ap speciālās izglītības iestādes „Vārpiņa” ēku, vienu rotaļu zonu nomaina cita, veidojot kopīgu piedzīvojumu pilnu ārtelpu. Iekšpagalmi veido individuālas rotaļu telpas, kuru galvenā funkcija ir spēles segumos. Labiekārtojuma priekšlikums BĒRNU DĀRZS – DABAS DĀRZS atspoguļojas augu izvēlē – stādījumi plānoti krāšņiem ziediem no pavasara līdz rudenim, interesanti visās sezonās, dažādos augstumos un krāsās, ēdami un ārstniecības augi.

Labiekārtojuma projekta risinājumi veidoti atbilstoši speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu prasībām un mūsdienīgai izpratnei par kvalitatīvu, inovatīvu, uz bērnu fizisko, sociālo, emocionālo un apziņas attīstību orientētu ārtelpu dažādu vecuma grupu bērniem, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Izstrādājot teritorijas labiekārtojuma projektu, ievēroti ārstniecības dārzu labiekārtojuma funkcionalitātes un kompozīcijas pamatprincipi. Tiek radīta ārtelpa, kas nodrošina vides pieejamību un iespēju brīvi pārvietoties, veikt patstāvīgus lēmumus, socializēties, gūt vizuālu un fizisku kontaktu ar dabu visos gadalaikos. Teritorijas atpazīstamība, kas balstīta uz atmiņām, smaržām, sajūtām, zināmām lietām nodrošina miera un drošības sajūtu.

 • /