Dalīties

Saieta laukums Ogrē, Brīvības ielā

 • Adrese : Ogres pilsētas skvērs
 • Projektēšana: 2016. – 2017. gads
 • BŪVNIECĪBA: 2017. – 2020. gads
 • Pasūtītājs : Ogres novada pašvaldība
 • Apbalvojumi:
  Latvijas būvniecības gada balva 2018 – 1. vieta nominācijā “Publiskā ārtelpa”
  Gada labākā būve Latvijā 2018 – 2.vieta nominācijā “Ainava” Digitālais strūklaku ansamblis
 • Autori :
  Arhitektūra: Mārīte Sprudzāne

Ainavu arhitektūra: Ilze Rukšāne, Māris Bušs, Ieva Dimante, Ruta Tobiesa, Agnese Kauliņa

Projekts tapis ciešā sadarbībā ar mākslinieku Valdi Celmu

Satiksmes organizācija: Elmārs Daniševskis

Strūklakas tehnoloģijas: Gints Jaudzems

Lietus ūdens risinājumi: Daina Ieviņa

Vizualizācijas: Luīze Elizabete Rukšāne

Foto: BDDC arhīvs (foto: R.Koris)

 

Labiekārtojumā integrēti latviskās dzīvesziņas, latvju rakstu un zīmju veidošanas principi. Zīmes nav attēlotas tieši – ornamentējot laukumu, bet nolasāmas netieši, lietotāju uzrunājot caur kompozīcijas, formu un telpas veidošanas, kā arī materiālu izvēles valodu.
Izvērtējot pilsētas attīstības vēsturisko kontekstu un iedzīvotāju rekomendācijas, autori par projekta moto izvirza pilsētas devīzi: „Cilvēka un dabas harmonija”, kas arī ir viens no latviskās dzīvesziņas pamatprincipiem – dzīvot saskaņā ar dabu. Līdz ar to arī projekta risinājumi paredz pēc iespējas saglabāt esošās dabas vērtības, papildināt tās ar jaunām, nojumi un saimniecības ēku pēc iespējas integrēt apstādījumos, tādējādi sniedzot nepārtrauktu dabas klātbūtnes sajūtu urbānā vidē, tai pašā laikā veidojot iespēju pulcēties lielākām ļaužu masām pilsētas svētku laikā.
Telpas kompozīcijā, labiekārtojuma elementu dizainā, nojumes un saimniecības ēkas veidolā integrēts 3×3 – trejdeviņu princips.Telpā un laikā veidojas kustība – kustībā aplis attīstās un veido četrdaļīgu visuma horizontālo struktūru (gadalaiki, debespuses) – ko ornamentikā attēlo kā kvadrātu. Iedodot tam trešo dimensiju, veidojas trīsdaļīga visuma vertikālā struktūra. Šis princips, integrēts skatuves vizuālajā tēlā un laukuma pamatkompozicionālajā risinājumā. Latvju ornamenta estētikas pamatā ir ģeometriskums, simetrija un attīstība. Simetrija – viena no pasaules pastāvēšanas pamatlikumībām. Līdz ar pamatformām – apli un kvadrātu , kā minēts iepriekš, ir teritorijas attīstības, arhitektonisko un labiekārtojuma elementu kompozicionālā risinājuma pamatā.
Laukuma – Ogres pilsētas Centru – segumā granītā ar bronzas ielaidumiem – iezīmē saules krusts – norādot debespušu un galvenos saulgriežu svētku saules cikla virzienus. ZA – iezīmēts Jāņu rīta saullēkta virziens, ZR – Līgo vakara saulrieta virziens. ZA virziens savieno Gaisa telpu ar Ūdens stihijas telpu, kuras kulminācija ir Saules vārti – strūklakas ansambļa digitālais ūdens aizkars. Nojume, labiekārtojuma un apstādījumu elementu savstarpēja sasaiste panāk visu funkcionālo un emocionālo telpu vienotību un nepārtrauktību telpā, laikā un kustībā. Iezīmētās asis virtuāli turpinot, iespējams pilsētā iezīmēt šī centrālā elementa turpinājumu Ogres pilsētas telpā.

 • /