Dalīties

SALASPILS 1. VIDUSSKOLAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS

 

 • Adrese : Lauku iela 1, Salaspils
 • Platība : 12 255 m2
 • Projektēšana : 2015./2016.
 • Būvniecība : 2017.
 • Pasūtītājs : Salaspils novada dome
 • Apbalvojumi : Gada labākā būve Latvijā 2018
  Atzinība nominācijā “Ainava”
 • Autori :
  Būvprojekta vadītājs: Elmārs Daniševskis
  Ainavu arhitektes: Ilze Rukšāne, Sandra Sarkanbārde
  Ilgtspējigi lietus ūdens risinājumi: Daina Ieviņa

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „BUILDIMPEKS” – Māris Poseika
Būvuzraugs: Māris Briška

Galvenie darbuzņēmēji:
Ģenerāluzņēmējs SIA „BUILDIMPEKS” – Jevgēnijs Savičs, Dāvis Gražuls,
Apstādījumu un zālienu ierīkošana – SIA „Galantus” Ansis Birznieks;
Sporta un rotaļu aprīkojums – SIA „Fixman”, Miks Lukstiņš ;
Koka elementu izgatavošana – SIA “Labie koki konstruē”, Māris Gailis;
Labiekārtojuma elementi (soli, velostatīvi, atkritumu tvertnes) SIA „Līvest”, Ģirts Kalniņš ;
Apgaismojums – SIA “Remus Elektro”, Aleksandrs Lauberts;

Foto: Kristīne Madjare

 

Labiekārtojuma projekta risinājumi veidoti atbilstoši izglītības iestāžu prasībām un mūsdienīgai izpratnei par kvalitatīvu, inovatīvu, uz bērnu fizisko, sociālo, emocionālo un apziņas attīstību orientētu ārtelpu dažādu vecuma grupu bērniem. Labiekārtojuma priekšlikumā kā prioritāte izvirzīta inovatīva, daudzfunkcionāla telpa ar iespējām ikdienas nodarbības veikt brīvā dabā, respektējot Salaspils pilsētas 3 galvenās vērtības – ZAĻĀ DOMĀŠANA, ZINĀTNE, INOVĀCIJAS.
Par telpas dalījuma simbolisko pamatu izvēlēti mācību priekšmeti – DABASZINĀTNES, MATEMĀTIKA, HUMANITĀRĀS ZINĀTNES, MŪZIKA, MĀKSLA un SPORTS. Funkcionālās telpas veidotas, ievērojot izglītības iestādes funkcijas, vienlīdzīgi sadalot teritoriju sešās tematiskās rotaļu un atpūtas telpās un vienā ar mācību priekšmetiem nesaistītā telpā ārpus skolas teritorijas – ABSOLVENTU DĀRZS.

 • /