Dalīties

Dabas dizaina parks “Baltā kāpa – Saulkrasti”

 • Objekts : Saulkrasti – Baltā Kāpa
 • Platība :
  Saulkrastu Pilotteritorija~132,8 ha
  Prototips – Dabas dizaina parks ~4,2 ha
 • Projektēšana : 2015./2016.
 • Būvniecība : 2016.
 • Apbalvojumi :
  Latvijas Ainavu arhitektūras balva 2019 – laureāts
  laureāts nominācijā “Ārtelpa” kategorijā “Vides dizains”
 • Pasūtītājs :
  Saulkrastu novada dome
  Projekts izstrādāts ar Eiropas Savienības Life+ programmas un Latvijas vides aizsardzībasfonda finansiālu atbalstu projekta life13 env/lv/000839 “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (life ekosistēmu pakalpojumi) ietvaros.
 • Autori :
  Ainavu arhitektes: Evita Zavadska un Ilze Rukšāne
  Vides dizaina objekti, tēlnieks: Ivars Drulle
  Grafiskais dizains,informācijas stendi, norādes: Ilze Začeste
  Ģeoloģijas eksperts: Jānis Lapinskis
  Jūras piekrastes biotopu eksperte: Inga Straupe
  Saulkrastu Pilotteritorijas izpētē piedalījās: LLU, Lauku inženieru fakultātes, Arhitektūras un būvniecības katedras, studiju programmas “Ainavu arhitektūra un plānošana” un RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes, Arhitektūras specialitātes 2015/16 m.g. 3. kursa studenti
 • Foto : Kristīne Madjare
 • Sadarbības partneri:
  SIA “FIBERGLASS”
  Elektroietaišu projektētājs Igors Larionovs
  “100 acorn” soli un atkritumu urnas: SIA “LANDSHAPE”
  Stādījumi: IK “EGK dārzi”
  Būvdarbu vadītājs: Raitis Jirgens

 

LIFE + projekta mērķu sasniegšanai izstrādāts Saulkrastu Pilotteritorijas (starp Inčupi, Pēterupi un Rīgas ielu) ekosistēmu kvalitātes saglabāšanas un uzlabošanas konceptuālais ietvars. Izveidots Prototips – Dabas dizaina parks “Baltā kāpa – Saulkrasti” ar virsmērķi novērst risku dabas vērtību un ekosistēmu saglabāšanai.
Dabas dizaina parks aptver teritoriju, kurā ietilpst mežainas kāpas, dabisks upes posms, plaša pludmale un ievērojams dabas un kultūrobjekts – Baltā kāpa.
Parkā ir rasta inovatīva pieeja dabas un cilvēku interešu salāgošanai jutīgos vides apstākļos, izmantojot līdzekļus, ko sniedz izglītojošs, mūsdienīgs, ilgtspējīgs un multifunkcionāls vides dizains. Parkā izvietoti pieci vides dizaina objekti, kā arī informatīvie stendi, norādes un navigācijas objekti, kas veido saskanīgu ansambli, nenomāc unikālo ainavu un vizuālās ierosmes rastas apkārtējā vidē. Pēc iespējas mazināts sintētisku materiālu pielietojums un izmēģināta Latvijā vēl neizmantota tehnoloģija – ūdens bāzes akrila sveķi savienojumā ar dzelzs pulveri. Vides objekti veidoti ar mērķi mudināt vērīgāk palūkoties apkārt, ieklausīties un izprast, ka bez cilvēka dabā ir daudz citu dzīvotņu un ekosistēmu, kas ir saudzējamas, kā arī ar pietāti izturēties pret Saulkrastu Balto kāpu. Informatīvie stendi un norādes inovatīvā veidā dod izpratni par dabas procesiem, kas rosina saudzīgu attieksmi pret dabu, sniedz informāciju par apkārtnes dabas vērtībām un Baltās kāpas veidošanās procesu. Navigācijas objekti virza apmeklētāju plūsmas cauri jutīgajai piekrastes videi, tādejādi nepasliktinot vides/biotopu kvalitāti.
Prototipa realizācija kalpo datu iegūšanai par dabas aizsardzībā ieguldīto investīciju ekonomisko atdevi. Parks piesaistījis daudz apmeklētāju, vienlaikus tiek veicināta antropogēnās izcelsmes jūras krasta erozijas mazināšanās, mežaino piejūras kāpu, krasta kāpu biotopu un krasta veģetācijas platības un kvalitātes pieaugums un samazināti izbradājumi, veicinot apmeklētāju plūsmas virzīšanu.

 • /