Dalīties

Metu konkurss: Septītās pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Salaspilī

  • Konkursa rezultāts : 3. vieta
  • Norise : 2018. gads
  • KOMANDA :
    Arhitektūra: Lauder Architects – Rita Laudere, Betija Balode, Valdis Linde, Kārlis Lauders, Daila Sloka, Ieva Krūte, Harijs Vucens, Viesturs Dille, Alvis Petrovskis

Ainavu arhitektūra: Ilze Rukšāne, Marc Geldof, Māris Bušs, Sandra Sarkanbārde, Mētra Augškāpa, Ieva Dimante, Eva Plaude

 

KONCEPTA PAMATUZSTĀDĪJUMI
Labiekārtojuma priekšlikumā kā prioritāte izvirzīta – harmoniska bērnu emocionālā, sociālā, apziņas un fiziskā attīstība. Priekšlikuma veidošanā ievēroti bērniem draudzīgu pilsētu kvalitātes kritēriji, kā arī metu konkursa teritorija un tās tuvējā apkārtnē esošās izglītības un sporta iestādes piedāvāts izveidot par vienotu izglītības kampusu.
Izceļot vienu no pilsētas identitātes simboliem, bērnu dārzam dots KOKZEMĪTES vārds.
Pagalma telpa sadalīta 3 galvenajās funkcionālajās telpās: reprezentatīvs daudzfunkcionāls laukums, rotaļu, atpūtas un izziņas telpas un saimniecības telpa. Funkcionālās telpas caurvij dabas motīvi, nepieradināta atmosfēra, radošums. Individuālās grupiņu spēļu telpas veidotas piemērotas katras vecuma grupas (mazo bērnu, vidējās grupiņas un pirmsskolas vecuma bērnu) attīstības īpatnībām, tai pašā laikā ikvienā no laukumiem nodarbi atradīs arī citu vecuma grupu bērni. Integritātes princips ir viens no mūsdienīgas pirmsskolas izglītības iestādes pamatiem. Radošums izpaužas telpas lietojumā, piemēram, zaļās klases nav definētas konkrētas telpas – bet pagalma telpu formācija un segumu materiāli ļauj improvizēt un izmantot, piemēram, līdzsvara elementus laukumos un galveno velo celiņu (kalpo arī apsaimniekošanas vajadzībām) norobežojošos elementus par soliem.
Visā teritorijā integrēti ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi. Lietus dārzi, bioievalkas, nelieli kolektori pie grupiņu dārziņiem, centrālā laukuma amfiteātris – samazina lietus ūdens noteces ātrumu, noteces apjomu, akumulē, aizvada un infiltrē lietus ūdeni no ēkas jumtiem un segumiem. Lietus ūdens – padarīts redzams un ir daļa no rotaļu un izziņas elementiem. Lietus dārziem – oļu gultne un akmeņi ar veģetāciju gar malām – nav tikai inženiertehnisks risinājums, bet arī improvizēts rotaļu laukums.

  • /