Dalīties

Metu konkurss „Vides objekts/skulptūra Latvijas simtgadei veltītā labiekārtotā laukumā Dobeles pilsētas centrā”

 • Adrese : Dobele, Brīvības iela 19
 • Pasūtītājs : Dobeles novada pašvaldība
 • Konkursa rezultāts : Veicināšanas balva
 • Norise : 2017. gads
 • Autori :
  tēlniece Olga Šilova
  ainavu arhitektes Evita Zavadska un Helēna Gūtmane
  pilsētplānotājs Marc Geldof
  Vizualizācijas: Luīze Elizabete Rukšāne
 • Teritorijas platība : 5050 m2

 

Metu konkursā izvirzītais mērķis ir radīt reprezentatīvu pilsētas laukumu, kurā eksponēta laikmetīga un vizuāli izteiksmīgaskulptūra, radot oriģinālu Dobeles /Zemgales/Latvijas tēlam atbilstošu vietzīmi, kā arī radīt pilsētvidē vizuāli estētiski pievilcīgu vietu, kas sevī ietver pieejamu un drošu infrastruktūru gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas apmeklētājiem. Atbilstoši izvirzītajam mērķim paredzētās skulptūras tēls ir tautu meita, kas vienojošā ansamblī ar apstādījumiem un cietā ieseguma struktūru reprezentatīvi darbojas kā Dobeles pilsētas vizītkarte un pilsētas sirds. Tamdēļ skulptūra paredzēta kā laukuma akcents un darbojas kā pilsētas vietzīme – atpazīšanas zīme.
Tautu meitas profils uz pirmskara sudraba piecu latu monētas kļuva par nacionālas valūtas simbolu, kurš iemieso tautas mīlestību pret Dzimteni, vienotību un Latvijas Valsts neatkarību.Gadiem ejot, simbola semantika mainījās līdzi Latvijas vēsturei, Mildas tēls ieguva jaunu spēku kļuva dziļāks un sīkstāks. Monētu glabāja kā talismanu, nododot no paaudzes paaudzei. No tautumeitas tikumības un sirdsskaidrības simbola, cauri slēptai cerībai okupācijas gados, līdz mūsdienu Latvijas Valsts identitātes zīmei – ceļš, kuru izgāja Milda līdzi Latvijas liktenim.
Piešķirot Mildai taustāmas aprises, tā ieiet mūsu laikā un telpā. Mildas sejas vaibsti fascinē ar cēlo skaistumu, acis skatās nākotnē. Gaišais metāls izstaro gaismu, ienesot laukumā svinību. Kanoniskais profils nolasāms no pilsētas domes ēkas puses. Īpaši skaista Mildas bize / matu pīne, kuras motīvs turpinās laukuma seguma motīvā un apstādījumos.
Skulptūras ansamblis sākas ar simbolisku Zemgales upju plūdumu, kas attēloti laukuma iesegumā. Projektā paredzētās simboliskās trīs upes apvieno visas Zemgales upes un upītes, kas tiecas uz Lielupi. Upes saplūstot, kulminējas dievišķā Latvijas sievietes tēlā – skulptūrā. Upes ir zemes elementi. Saņemto zemes enerģiju sieviete transformē to nepārtrauktā mīlestības plūdumā uz ikvienu cilvēku, tautu, Latviju. Turpinājumā transformētā visaptverošā mīlestība savijas sievietes matu pīnē, kas simbolizē spēku, enerģiju, un aicina ikvienu tajā ienākt un pakavēties. Izveidota unikāla matu pīne – dobe no formētiem krūmu stādījumiem, kas pamazām pāriet ziemciešu stādījumā, dabīgā laukakmens segumā un noslēdzas laukakmens un granīta bruģa miksētā segumā. Caur krūmu stādījumiem vijas celiņi, pa kuriem iespējams izstaigāt un būt klātesošam šajā mīlestības pinumā.
Skulpturālais ansamblis ir lielisks veltījums Latvijas 100, kas ilgtermiņā vēstīs par veidotajām vērtībām.

 • /