Dalīties

SMILTENES VIEDRADES KVARTĀLS

    • Konkursa rezultāts: 3. vieta
    • Norise: 2022. gads
    • Pasūtītājs: Smiltenes novada pašvaldība
    • KOMANDA :

Ainavu arhitektūra: Indra Ozoliņa, Sendija Adītāja, Līva Mankus, Egita Fabiane, Ilze Rukšāne
Sadarbībā ar MARK Arhitekti – Mārtiņš Ošāns, Niklāvs Krievs
Vizualizācijas: Santa Matule
Inženiertehniskie risinājumi: SIA “Enerz” – Alvis Epners

PUBLISKĀ TELPA KĀ ATPAZĪSTAMĪBAS SIMBOLS
Smiltenes viedrades kvartāls ir jauna iespēja pilsētai — pārvērst monofunkcionālu un novārtā pamestu kvartālu pilnvērtīgā un daudzfunkcionālā pilsētas telpā. Attīstības vīzija paredz fokusēties uz esošās vides uzlabošanu un iespēju šajā lokācijā izveidot dinamisku, zaļu un pulcēties aicinošu pilsētas kvartālu.
Maksimāli saglabājot Smiltenes muižas (Kalnamuižas) ainavu parka dominanci un Smiltenes Vidusdzirnavu industriālās arhitektūras telpisko sajūtu, vēstures mantojums papildināts ar nedominējošiem jauniem apjomiem, kuri plānoti mūsdienīgi, nekopējot vēsturiskos. Industriālās pagātnes klātbūtne tiek iekodēta labiekārtojuma un interjera elementos, simboliski reaģējot uz vēsturisko Vidusdzirnavu industriālo raksturu.

LABIEKĀRTOJUMA IDEJAS RAKSTUROJUMS
Smiltenes Viedrades kvartāls “sasien” kopā dažādās pilsētas telpas.
Teritorijai gan austrumu, gan rietumu pusēs esošie un centrālajā daļā plānotais tilts ļauj ērti šķērsot upi, neuztverot to kā robežu. Kvartāls ir ērti pieejams no abiem krastiem. Līdzīgi teritorija atrodas urbānās un dabas teritoriju krustpunktā. Ar urbāno un aktīvo Smiltenes centra daļu teritorija “sasienas” no dienvidu puses (kur arī veidojas piekļuve ar autotransportu), bet no ziemeļu puses ar mierīgāko vēsturisko apbūvi. Turpretī no austrumu un rietumu pusēm Viedrades kvartālu ieskauj Vecais un Jaunais parks ar gājēju pastaigu takām. Veidojas jauns krustpunkts – Viedrades kvartāls, kas kļūtu par jaunu vietzīmi un emocionāli paplašinātu pilsētas centra telpu.

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PRINCIPI BALSTĪTI UZ:
– Kvalitatīvu un ar iekštelpām saistītu ārtelpu attīstību – vēsturisko ēku integrēšana jaunajā apbūves scenārijā, nezaudējot kvartāla industriālo raksturu, bet, paspilgtinot to un veidojot unikālu, neatkārtojamu telpu un ārtelpu, kas ar savām arhitektoniskajām vērtībām veidotos, kā atpazīstams galamērķis pilsētas kartē.
– Ūdens atkarīgās funkcionālās telpas un to ainavu plānošanas principiem, veidojot viedrades kvartālu kā nozīmīgu pieturpunktu starp Jauno un Veco parku, atverot un dodot iespēju piekļūt un izmantot rekreācijai šo upes posmu. Tādējādi atklājot Abula upes ainavtelpas daudzveidību un iekļaujot viedrades kvartālu pilsētas tūrisma maršrutā.
– Ērta un mūsdienīga mobilitāte. Secīgi tiek realizēta atvērta telpiskā struktūra.

LABIEKĀRTOJUMA RISINĀJUMI
Ārtelpā izmantoto labiekārtojuma elementu dizaina un vizuālais risinājums sadalīts divās funkcionālās grupās – mobilās mēbeles un pastāvīgie/statiskie elementi, kas pēc maināmu moduļu principa paredzēti pagalma “scenārija” veidošanai. Iekškvartāla apstādījumi un krasta risinājums vienlaikus kalpo arī kā “zaļie savienojumi”. Vertikālais risinājums, pandusu sistēma un tilti nodrošina gājēju plūsmas organizāciju caur kvartālu, veidojot gājēju kustības infrastruktūras sasaisti starp Smiltenes centru un Smiltenes muižas teritoriju.

  • /