Dalīties

Teātra ielas (laukuma) rekonstrukcijas un labiekārtojuma, Rīgā” arhitektūras ideju konkurss par labāko projekta risinājumu

  • Konkursa rezultāts : 2. vieta
  • Norise : 2013. gads
  • Autori : Ainavu arhitektes: Ilze Rukšāne, Sabīne Zāģere sadarbībā ar Linda Zaļā un Madara Lezdiņa (ZALA landscape architecture),
    Konsultants: arhitekts, ainavu arhitekts, pilsētplānotājs, Jordi Farrando (Barselona, Spānija)
    3D: Leonards Kalniņš

 

LAUKUMA ATTĪSTĪBAS UN DIZAINA KONCEPCIJA
Laukums vienmēr mainījies līdzi laikmeta prasībām. Šī ir viena no retajām pilsētvietām Rīgā, kurai piemīt bērnības smarža, jo šeit saglabājusies viesnīcas “Rīga” būvniecības laika (50. – 60. gadu) sajūta, iemiesota arī nostalģiskā grāmatnīcas tēlā. Dažādu laiku simbiozes meklējumi – viens no koncepcijas vadmotīviem.

Koncepta pamatā ir ienest laukumā sauli latvietim tuvā un ārzemniekam atpazīstamā simbola – dzintara veidā, ko dažādās pasaules tautās jau izsenis dēvē par saules akmeni. Projektā tā ir monumentāla tai pašā laikā transparenta, cauru gadu izgaismota, vizuāli levitējoša dzintara (dzintara oniksa) plātne, vasarā, patstāvīgi mainīgas lamināras ūdens plūsmas apskalota un atjaunota. Par dzintara pozitīvo enerģiju piesaistošajām un citām labajām īpašībām zinām daudz. Dzintara onikss tās apstiprina un papildina – tas ir akmens, kam piemīt aizsargājoša enerģija, tas palīdz atbrīvoties no negatīvām emocijām. Akmens-cīnītājs, kurš dod spēku sasniegt mērķi un noturēt rezultātu – atspoguļojot Kempinski viesnīcas korporatīvo identitāti un veidojot labvēlīgu ārtelpas mikroklimatu.

Attīstot saules simboliku, koncepcijas pamatā ir viesnīcas fasādes kolonādes atspulgs iesegumā. Iesegumu rakstu veido stilizēts 20.gs. sākuma Rīgas kāpņu telpām raksturīgs grīdas flīžu raksts.

TELPISKĀ STRUKTŪRA, LABIEKĀRTOJUMS UN KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJA
Laukums sadalīts trīs funkcionālās telpās: tranzīta telpa, multifunkcionāla telpa un reprezentatīva rekreācijas telpa.

TRANZĪTA TELPA
Ārējā perimetrā paredzēta viesnīcas apmeklētāju transporta zona ar apgriešanās ceļu. Jāpiezīmē, ka laukums veidots kā vienota viena līmeņa telpa neizdalot ietves un brauktuves zonas, laukuma mobilitātes dalībnieki kustību kontrolē ar acu skatienu. Zonā pie Aspazijas bulvāra blakus ietvei – īslaicīga autobusu novietne un attiecīgi koncentrētāka viesnīcas apmeklētāju kustība paralēli patstāvīgajai laukumu šķērsojošai tranzīta gājēju kustībai, kas biežāk min ierastos diagonālos ceļus no operas priekšlaukuma uz „universālveikalu”.

Projekta risinājumā apzināti netiek piedāvāta Aspazijas bulvāra rekonstrukcija, jo uzskatām, ka bulvārim – kā vienai no galvenajām Vecrīgai pieguļošajām asīm, ir nepieciešams komplekss stratēģisks rekonstrukcijas risinājums – to nesadrumstalojot.

REPREZENTATĪVA REKREĀCIJAS TELPA
Laukuma centrālā daļa reprezentatīvi svinīga ar rekreācijas iespējām. Laukuma centrālais elements – „dzintara” baseins, kas vasarā kalpo kā izgaismots ūdens objekts, bet ziemā kā gaismas ķermenis. Baseina dekoratīvi transparentā dzintara oniksa plātne, kas balstīta uz seguma rakstu turpinošas konstrukcijas levitē virs laukuma līmeņa ~40cm augstumā, ļaujot ūdenim pār tās malām krist laminārā plūsmā, sasniedzot zem plātnes esošo sateces baseinu. No fasādes kolonādes atspulga iesegumā izaug divi monolīta granīta soli abpus baseinam, kas ir vienīgie stacionārie objekti un ļauj pārējās laukuma zonas transformēt pēc vajadzības. Ar sezonāli mainīgu augu kompozīciju palīdzību tiek uzsvērta reprezentatīvā ieejas zona viesnīcā. Augi kārtoti liela izmēra puķu vāzēs. Apgaismojuma koncepcijas pamatā funkcionālā un atmosfēriskā apgaismojuma simbioze. Moderni atturīgi funkcionālie gaismas ķermeņi piestiprināti pie fasādēm izgaismo galvenos tranzīta virzienus. Savukārt laukuma centrā izgaismots „dzintara” baseins nodrošina laukumu gada garumā ar liegu saules gaismas mirdzumu.

MULTIFUNKCIONĀLA TELPA
Teritorijai starp „dzintara” baseinu un Vaļņu ielu – multifunkcionālas izmantošanas raksturs. Šī zona nepieciešamības gadījumā paredz iespēju izvietot brīvdabas ekspozīcijas, īslaicīgus tirdziņus, kā arī vasaras kafejnīcas uz esošā seguma. Kā alternatīva iespējama arī kafejnīcu izvietošana 2,5m platā joslā pie grāmatnīcas.

  • /