Dalīties

VADLĪNIJU IZSTRĀDE APSTĀDĪJUMU STRUKTŪRAS UN PUBLISKO ĀRTELPU TĪKLOJUMA NODROŠINĀŠANAI RĪGĀ

 

PĒTĪJUMS „VADLĪNIJU IZSTRĀDE APSTĀDĪJUMU STRUKTŪRAS UN PUBLISKO ĀRTELPU TĪKLOJUMA NODROŠINĀŠANAI RĪGĀ”

 • Gads : 2014-2015
 • Pasūtītājs :
  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
 • Galvenie eksperti :
  Pētījuma vadītāja:
  Helēna Gūtmane, ainavu arhitekte, telpiskās attīstības plānotāja
  Telpiskās attīstības plānotājs:
  Uģis Kaugurs, arhitekts, telpiskās attīstības plānotājs
  Ainavu arhitekts :
  Kristīne Dreja, ainavu arhitekte, atvērtas telpas vēsturiskā mantojuma speciāliste
  Vides aizsardzības eksperts:
  Inga Straupe, sugu un biotopu aizsardzības speciāliste
  Socioloģijas vai sociālās antropoloģijas eksperts:
  Jonass Bīhels, kopienu plānotājs, Evija Zača, socioloģe
  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu eksperts:
  Edgars Bērziņš, arhitekts, pilsētplānotājs
  Ģeogrāfiski piesaistītu datubāzu veidošanas, digitālo karšu sagatavošanas un telpiskās modelēšanas eksperts:
  Krists Kruskops, kartogrāfs
 • Piesaistītie eksperti :
  Marc Geldof, arhitekts, pilsētplānotājs; ekspertīze: mobilitāte, satiksmes organizācija, publiskā ārtelpa
  Edgars Neilands, arborists; ekspertīze: apstādījumu novērtējums, inventarizācija, priekšlikumu daļas izstrāde.
  Egons Bērziņš, arhitekts; ekspertīze: Rīgas ūdens telpa
  Elmārs Daniševskis, ceļu inženieris; ekspertīze: transports, mobilitāte
  Ēriks Tīlgalis, Ārtelpas gruntsūdeņu esošā stāvokļa analīze
  Kristaps Kaugurs; ekspertīze: projekta menedžments

 

Rīgas Teritorijas Plānojuma 2018-2030 pamatā ir izstrādes metodika, kura paredz ar pētījumiem pamatotas risinājumu konceptuālās daļas, kuru veido 11 tematiskie plānojumi, izstrādi.
Viens no tematiskajiem plānojumiem ir „Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskais plānojums”, kura mērķis ir nodrošināt vienotas apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tīklojuma izveidi, ievērtējot tās nozīmi rekreācijā un vides aizsardzībā, kā arī radīt priekšnoteikumus publiskās ārtelpas tīklojuma izveidei Rīgā. Izstrādātais pētījums veido informatīvo pamatu publiskās ārtelpas tematiskajam plānojumam.

 • /