Dalīties

Veloparka un rotaļu laukuma Rīgas ielā 43 Valmierā labiekārtojuma projekta izstrāde un autoruzraudzība

 

 • Adrese : Rīgas iela 43, Valmiera
 • Projektēšana : 2020. gads
 • Platība : 1,1395 ha
 • Pasūtītājs : Valmieras pilsētas pašvaldība
 • Autori :
  SIA “ALPS ainavu darbnīca”: ainavu arhitekti Ilze Rukšāne, Māris Bušs, Sandra Sarkanbārde
  SIA “City Playgrounds” : Mārtiņš Sleja, Sabīne Strazdiņa
  SIA “Ceļu komforts”: Edgars Leitis, Artūrs Pedecs – TS-CD, TS-L;
  Atis Bērziņš, Inese Mūrniece – LKT, ŪKT.
  SIA “Stormtek” : Artūrs Miezītis – ELT.
  Uldis Frančenko – ESS, EST
  Jēkabs Januševskis – BK
  Vizualizācijas: Artūrs Mengots, Vizualizāciju darbnīca

Teritorija veidota kā Nākotnes PARKS. Parks veidots kā apstādījumiem bagāta teritorija, kurai izstrādāta pakāpeniska attīstības stratēģija. Ar izpratni par kvalitatīvu un inovatīvu uz fizisko, sociālo, emocionālo un apziņas attīstību orientētu ārtelpu dažādām vecuma grupām, galvenais uzsvars likts uz sportiskām aktivitātēm, ņemot vērā, ka Parks ir mūsdienīga mainīga ārtelpa atbilstoši pilsētas vajadzībām.

Teritorijā ir izdalītas vairākas funkcionālās telpas:

1. Ieejas telpa
2. Telpa ekstrēmajiem sporta veidiem – SKATE / PUMP TRACK – piemērota velosipēdiem, skrituļslidām un skrituļdēļiem. Kā viena no ainavu arhitektūras vadlīnijām ir laikmetīgs dizains plašām interešu un prasmju grupām, dažādu materiālu (betons/metāls/akmens) un krāsu pielietojums (pigmentēts betons/dažādu tonu akmeņi). Betona blokus iespējams izmantot gan sēdēšanai, gan kā šķēršļu joslu velotriālam. PUMP TRACK trases plānojums sastāvēs no taisnēm ar dažāda augstuma uzkalniņiem (pumpām), virāžām un slīpumiem tādā izkārtojumā, lai lietotāji ar inerces palīdzību var dinamiski pārvietoties visas trases garumā. Trase būs sadalīta divās zonās kardināli atšķirīgu prasmju līmeņiem un dinamikas ātrumiem.
3. Telpa rotaļām ar rotaļu elementiem, kas piemēroti maziem bērniem (3-6), kā arī lielākiem bērniem (6-12). Rotaļu elementi, kas domāti atsevišķām vecuma grupām savā starpā nodalīti ar apstādījumiem.
4. Blakus rotaļu telpai piekļaujas FITNESA un sporta telpas. Fitnesam tiek paredzēti elementi, kas vingrotājiem nodrošina iespēju veikt visus nepieciešamos pamata vingrinājumus. Izvēlētas augstas kvalitātes un izturīgas rotaļu un fitnesa iekārtas. Līdzīgi kā ar citām ārtelpas mēbelēm, šīs iekārtas atbilst mūsdienīgas pilsētas tēlam un veidotas saskanīgās krāsu paletē ar citiem ārtelpas elementiem.
5. Strītbola laukums ar tribīnēm, kas reizē kalpo arī mobilitātei un ir bagātīgas ar stādījumiem.
6. Telpa piknikiem ar plašu pļautu zālienu. Nākotnē, piesaistot papildus finansējumu, šeit iespējams palielināt rotaļu laukumus.

Apstādījumi ir būtiska teritorijas attīstības kā PARKS sastāvdaļa. Projektā atainota nākotnes vīzija pēc visu apstādījumu ierīkošanas. Pilsēta paredz pakāpenisku apstādījumu ierīkošanu vairākās kārtās.

 • /