Dalīties

Konkurss par labāko daudzstāvu dzīvojamo ēku apbūves priekšlikumu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 

  • Konkursa rezultāts : 2. vieta
  • Norise : 2021. gads
  • PASŪTĪTĀJS: SIA “Merks”
  • ADRESE: Zaķusalas krastmala
  • KOMANDA:
  • Arhitektūra: SIA “Lauder architects”
  • Ainavu arhitektūra: Mētra Augškāpa, Arnita Verza, Ilze Rukšāne

Koncepcijas vadmotīvs: Uz salas pilsētā. 

 Mūsu piedāvājums ir veidot stāstu par Zaķusalas apbūvi nākotnē – ieskatoties tās pagātnē kā daļā no salas Genius Loci, uz laika nogrieztni, kad Zaķusala bija pieejama vien ar kuģīti, un šīs atmiņas par romantisko ainavu un noskaņu iekodēt jaunajā salas pilsētā. Apbūves siluets kā Zaķusalas vēsturiskās ainavas siluets adaptēts mūsdienīgā mērogā. Jaunā apbūve labi redzama un atveras pilsētai gan no tuvākām, gan tālākām skatu perspektīvām, tāpēc īpašs uzsvars arhitektūrā vērsts uz pēdējo stāvu apbūves siluetu – kā jaunu vietzīmi Zaķusalas jaunajā apbūvē.  

Kvartāla labiekārtojuma attīstības koncepcija izstrādāta balstoties uz: 

1.      Mūsdienīgas mobilitātes principiem – efektīva un sabalansēta pārvietošanās kvartāla telpiskajā struktūrā, izvirzot gājēju kā prioritāro dalībnieku un veidojot centrālo kanāla promenādi, kas savienota ar mazās Daugavas pastaigu celiņiem. Sabiedriskais ūdenstransports integrēts kvartāla attīstībā.  Auto novietnes galvenokārt paredzētas apakšzemes stāvvietās.  Mazās Daugavas krastos paredzēta potenciāla piestātne arī laivotājiemsupotājiem vai cita veida mazgabarīta kuģošanas līdzekļiem. Risinājumi nodrošina ērtu vides pieejamību visām vecuma un mobilitātes grupām visā teritorijā. 

2.      Laikmetīgas dzīvojamās / jauktas apbūves ārtelpas princips – ārtelpa, kas nodrošina daudzveidīgas aktivitātes un dažādus privātuma līmeņus, paredzot publiskās atpūtas vietas ar rotaļu laukumiem, koplietošanas telpas un privātās terases, ievērojot dinamiskās pilsētvides prasības, bet vienlaicīgi uzsver cilvēka mērogu, sociālās vajadzības un biofīlisko pilsētu vērtības. Ērta un droša funkcionālo telpu struktūra un tās sasaiste ar Zaķusalas ārtelpu. Ēku apjoma dalījums un gradācija kopā ar vides labiekārtojumu veido plūstošu ritmu cauri kvartāliem, radot privātāku iekšpagalmu sajūtu. Ainava rada patīkamu cilvēkmēroga sajūtu, kas tiek atrisināta ar pirmā stāva dzīvokļu logu un terašu nodalāmību, radot sava privāta dārza sajūtu. Piedāvājumā izstrādāti dažādu terašu tipi, turklāt visas terases veidotas tā, lai pēc iespējas nodrošinātu to lietotāju privātumu un drošuma sajūtu, tai pat laikā saglabājot skatu perspektīvas uz publisko vai daļēji publisko ārtelpu 

3.      Skandināvijā raksturīgiem ūdensmalu kvartālu apbūves ilgtspējības t.sk. ekoloģijas principiem – veidojot atvērtas skatu perspektīvas uz akvatoriju, nodrošinot daudzveidīgu pieeju un aktivitātes ūdensmalās, sabalansētus apstādījumus un respektējot esošās vietas vērtības. Dažādas ūdensmalas – dabīgas, mākslīgas, kā arī lietus ūdens – kā teritorijas pievienotā vērtība. Visā teritorijā integrēti ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi. Lietus dārzi, bioievalkas, nelieli kolektori, atklātas lietus ūdens teknes, oļu gultnes – samazina lietus ūdens noteces ātrumu, noteces apjomu, akumulē, aizvada un infiltrē lietus ūdeni no ēku jumtiem un segumiem un ievada to centrālajā kanālā, kas, lai kontrolētu ūdens līmeni, ar slūžu sistēmu savienots ar mazo Daugavu. Kompleksi un kombinēti, ilgtspējīgi un konvencionāli risinājumi nodrošina optimālu lietus ūdens novadīšanu. Lietus ūdens – padarīts redzams un ir daļa no labiekārtojuma elementiem, apstādījumiem un segumiem. Lietus dārziem – oļu gultne un akmeņi ar veģetāciju gar malām – nav tikai inženiertehnisks risinājums, bet arī dizaina elements. Lai nodrošinātu ūdens infiltrāciju ziemas periodā – kad Latvijas klimatā ir daudz sasalšanas un atkušanas ciklu – tiek paredzētas pārplūdes akas.  

  • /